Prace PIG - Tom 185 (2006)


MINERALIZACJA CYNOWA W ŚRODKOWEJ CZEŚCI PASMA ŁUPKOWEGO STAREJ KAMIENICY (SUDETY ZACHODNIE)

Marek MICHNIEWICZ1, Wojciech BOBIŃSKI1, Jacek SIEMIĄTKOWSKI1

1Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego, al. Jaworowa 19; 53-122 Wrocław; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wojciech.bobinsTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt. W opracowaniu określono pozycję mineralizacji cynowej w pasmie łupkowym Starej Kamienicy w nawiązaniu do budowy geologicznej i strukturalnej tej jednostki. Przedstawiona charakterystyka petrograficzno-mineralogiczna skał pasma kamienickiego wskazuje, że mineralizacja kasyterytowa (i siarczkowa) ma charakter hydrotermalny. Udokumentowano przy tym fakt istnienia związków przestrzennych, czasowych i genetycznych tej mineralizacji z kompleksem gnejsów izerskich. Wyniki analizy tektonicznej i obserwacji mikroskopowych wskazują jednoznacznie, że mineralizacja cynowa powstała przed rozwojem regionalnych procesów metamorficznych i przeszła wraz z otaczającymi skałami wieloetapową ewolucję strukturalną. Ponieważ mineralizacja cynowa koncentruje się w wielu strefach rudnych, cechujących się bardzo dużą zmiennością parametrów geologiczno-złożowych, opracowano uniwersalny dla pasma kamienickiego model zonografii stref rudnych, który umożliwia korelację stref rudnych między pobliskimi otworami i wyrobiskami złożowymi. Sprecyzowano również zasięg występowania mineralizacji cynowej w strukturze pasma łupkowego Starej Kamienicy oraz dokonano oszacowania zasobów cyny w obrębie głównych stref rudnych — w odniesieniu do kryteriów bilansowości obowiązujących przed rokiem 2002. Koncentracje cyny spełniające wymogi nowych, zaostrzonych kryteriów bilansowości, są tak ograniczone obszarowo, iż nie mają charakteru złóż.

Słowa kluczowe: mineralizacja cynowa, mineralizacja hydrotermalna, kasyteryt, ruda cyny, model zonografii stref rudnych, pasmo łupkowe Starej Kamienicy, Sudety.