Prace PIG - Tom 184 (2005)


BADANIA PALEOBOTANICZNE MŁODOPLEJSTOCEŃSKICH OSADÓW JEZIORNYCH WYSOCZYZNY PŁOCKIEJ

Krzysztof M. KRUPIŃSKI

Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-950 Warszawa; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstrakt. Przeprowadzono badania fizykochemiczne i paleobotaniczne osadów z sześciu zbiorników akumulacji biogenicznej późnego glacjału zlodowacenia warty, interglacjału eemskiego i wczesnego vistulianu, głównie z północnej części Wysoczyzny Płockiej i przylegającej do niej od północnego zachodu Równiny Urszulewskiej, przykrytych i nieprzykrytych osadami glacigenicznymi. Wyniki badań pozwoliły wyznaczyć linię maksymalnego na tym obszarze zasięgu lądolodu zlodowacenia wisły, odtworzyć przemiany klimatyczno-florystyczne tego odcinka młodszego plejstocenu, poznać cechy fizykochemiczne osadów i dynamikę zbiorników jeziornych tego kopalnego, dotychczas nieznanego, pojezierza eemskiego oraz opracować regionalną stratygrafię pyłkową. Szczególnie interesujące okazały się osady biogeniczne ze Studzieńca. Zawarty w nich zapis paleobotaniczny i wyróżnione 24 L PAZ pozwoliły odtworzyć przemiany klimatyczno-florystyczne przedeemskiego późnego glacjału, stadium proto-, mezo- i telokratycznego interglacjału eemskiego oraz całego wczesnego vistulianu. W obrębie osadów wczesnego vistulianu zaznaczają się dwa ocieplenia interstadialne: Studzieniec I i Studzieniec II, które zostały skorelowane z interstadiałem Amersfoort-Brørup i Odderade lub Zgierz-Rudunki ZRII-11, ZRII-12 i ZRII-14.

Słowa kluczowe: osady biogeniczne, badania fizykochemiczne, analiza pyłkowa, palinostratygrafia, klimatostratygrafia, młodszy plejstocen, interglacjał eemski, wczesny vistulian, interstadiał Amersfoort-Brørup, Odderade, Wysoczyzna Płocka.

pdf  Pełny tekst (3.03 MB)