Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 155 (2019) – Zaręby IG 2

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Zaręby IG 2    ZESZYT 155

Redakcja naukowa: Zbigniew Szczepanik

 

SPIS TREŚCI

  pdf Wstęp – Zbigniew Szczepanik...................5 (807 KB)

Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego Zaręby IG 2..................5

Regionalne tło geologiczne..................6

  pdf Profil chronostratygraficzny – Jan Malec, Zbigniew Szczepanik (redakcja)..................13 (337 KB)

  pdf Profil litostratygraficzny – Jan Malec, Andrzej Romanek, Mieczysław Studencki, Zbigniew Szczepanik (redakcja) ..................15 (374 KB)

  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny –  Henryk Jurkiewicz,  Halina Żakowa, Jan Malec, Mieczysław Studencki, Zbigniew Szczepanik..................17 (481 KB)

  pdf Wyniki badań stratygraficznych i paleontologicznych, litologicznych i petrograficznych..................35 (3.58 MB)

Kambr..................35

Litologia, litostratygrafia i środowisko depozycji osadów kambru dolnego – Mieczysław Studencki..................35

Rewizja fauny trylobitowej w otworze wiertniczym Zaręby IG 2 i implikacje stratygraficzne – Anna Żylińska..................37

Akritarchy kambru z otworu wiertniczego Zaręby IG 2 – Zbigniew Szczepanik..................39

Dewon..................42

Podstawy biostratygrafii – Jan Malec..................42

Litologia i środowisko sedymentacji osadów klastycznych dewonu dolnego – Jan Malec..................50

Litofacje i podział litostratygraficzny węglanowego dewonu i karbonu – Andrzej Romanek..................51

Mikrofacje i petrografia utworów dewonu i najniższego karbonu w otworze wiertniczym Zaręby IG 2 – Krzysztof Radlicz, Krystian Wójcik..................63

Charakterystyka skał piroklastycznych dewonu dolnego – Maria Tarnowska, Jan Malec..................74

Badania palinologiczne osadów dewonu dolnego – Anna Fijałkowska-Mader..................75

Analiza palinologiczna pogranicza dewonu i karbonu – Paweł Filipiak..................82

Karbon..................88

Podstawy biostratygrafii – Jan Malec..................88

Litostratygrafia – Andrzej Romanek, Jan Malec..................89

Charakterystyka petrograficzna osadów karbonu –  Jadwiga Pawłowska, Jan Malec..................90

Badania palinologiczne – Paweł Filipiak..................91

  pdf Wyniki badań materii organicznej, węglowodorów, historii termicznej i warunków pogrzebania..................94 (663 KB)

Przejawy obecności bituminów w profilu otworu wiertniczego Zaręby IG 2 –  Henryk Jurkiewicz, Jan Malec..................94

Badania dojrzałości termicznej materii organicznej..................95

Charakterystyka petrologiczna i dojrzałość termiczna kambryjskiej materii organicznej z otworu wiertniczego Zaręby IG 2 – Izabella Grotek ..................95

Dojrzałość termiczna palinomorf kambru – Zbigniew Szczepanik..................96

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej utworów famenu – Dariusz Więcław, Maciej J. Kotarba..................97

Rekonstrukcja historii pogrążania i ewolucji termicznej oraz rozwój dojrzałości materii organicznej – Paweł Kosakowski ..................105

  pdf Wyniki badań geochemicznych – Ludwik Lenartowicz, Jan Malec..................111 (541 KB)

Pierwiastki śladowe w osadach kambru, dewonu i karbonu otworu wiertniczego Zaręby IG 2 ..................111

Metody badań..................111

Zawartość pierwiastków śladowych..................117

Podsumowanie..................118

  pdf Wyniki badań geofizycznych..................119 (746 KB)

Pomiary średnich prędkości w otworze wiertniczym Zaręby IG 2 – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak..................119

Wyniki badań geofizyki wiertniczej z otworu wiertniczego Zaręby IG 2 – Michał G. Roman..................123

Zakres wykonanych badań..................123

Ocena jakości danych..................124

Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej..................125

  pdf Wyniki badań hydrogeologicznych – Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski..................126 (526 KB)

Badania poziomów zbiornikowych w otworze wiertniczym Zaręby IG 2..................126

Opróbowanie hydrogeologiczne..................126

Poziomy zbiornikowe..................126

Podsumowanie..................129

  pdf Podsumowanie – Zbigniew Szczepanik..................130 (248 KB)

  pdf Literatura..................133 (392 KB)

  pdf Summary – Zbigniew Szczepanik..................142 (281 KB)

***

  pdf Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Zaręby IG 2 (pl/ang)  (578 KB)