Prof. Głęb. Otw. Wiert. z. 162 (2021) - Oświno IG 1

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Oświno IG 1  ZESZYT 162

Redakcja naukowa: Anna Feldman-Olszewska, Barbara Massalska

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp (1.04 MB) Anna Feldman-Olszewska, Barbara Massalska ... 5

Regionalne tło geologiczne

... 5
Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworu ... 5
pdf Profil chronostratygraficzny (296 KB) Joanna Rychel, Jacek Robert Kasińki, Krzysztof Leszczyński, Anna Feldman-Olszewska ... 8
pdf Profil litostratygraficzny (300 KB) Joanna Rychel, Jacek Robert Kasińki, Krzysztof Leszczyński, Anna Feldman-Olszewska ...13
pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (634 KB) Joanna Rychel, Jacek Robert Kasińki, Krzysztof Leszczyński, Jolanta Smoleń, Anna Feldman-Olszewska ...16
pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych i petrograficznych. (12.94 MB) ...55
Jura ...55
Litologia, stratygrafia i sedymentologia utworów jury dolnej i środkowej – Anna Feldman-Olszewska ...55
Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów jury środkowej – Jolanta Smoleń, Jolanta Iwańczuk ...59

 Opracowanie petrograficzne osadów jury środkowej i przyspągowej części jury górnej – Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska

 ...61
 Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury górnej oraz beriasu dolnego i środkowego (kreda dolna) – Anna Feldman-Olszewska  ...74
 Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury górnej – Jolanta Smoleń  ...76
 Kreda  ...77
 Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów kredy – Krzysztof Leszczyński  ...77
Omówienie fauny amonitowej, jej pozycji stratygraficznej i biogeografii – Izabela Ploch ...83
Nanoplankton wapienny w utworach kredy dolnej – Elżbieta Gaździcka ...84
Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów kredy dolnej – Jolanta Smoleń ...86
Biostratygrafia mikropaleontologiczna osadów górnego albu i górnej kredy –  Weronika Wierny ...87
Wyniki badań petrograficznych utworów kredy dolnej – Marta Kuberska ...92
Paleogen i neogen ...97
Paleogen i neogen w rejonie otworu Oświno IG 1 – Jacek Robert Kasiński ...97
Korelacja stratygraficzna utworów czwartorzędu z otworu Oświno IG 1 w odniesieniu do sąsiednich otworów – Joanna Rychel ...98
  pdf Wyniki badań materii organicznej, historii pogrążania i ewolucji termicznej (2.24 MB) ...101
Występowanie i ogólna charakterystyka materii organicznej w utworach jury i kredy – Barbara Massalska ...101
Wstęp ...101
Metodyka ...102

Wyniki badań i interpretacja

...102
Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock-Eval ...105
Analiza tempa depozycji oraz warunków pogrzebania – Łukasz Smajdor ...109
Metody badań ...109
Wyniki ...109

  pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał (1.84 MB)

...113
Wyniki laboratoryjnych pomiarów gęstości objętościowej – Olga Rosowiecka ...113
Wyniki badań porozymetrycznych – Anna Feldman-Olszewska ...113
pdf Wyniki badań geofizycznych (2.98 MB) ...118
Badania sejsmiczne w okolicy otworu Oświno IG 1 – Sylwia Kijewska ...118
Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Damian Węgliński ...119
Cel badań ...119
Zakres przeprowadzonych badań ...119
Digitalizacja i normalizacja profilowań geofizycznych ...121
Profilowanie krzywizny oraz stan techniczny otworu ...122
Ocena jakości danych ...122
Pomiary średnich prędkości – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak ...130
pdf Wyniki badań złożowych poziomów zbiornikowych (2.06 MB) Jakub Sokołowski, Małgorzata Sosnowska ...130
pdf Najważniejsze wyniki badań w otworze Oświno IG 1 (749 KB) Anna Feldman-Olszewska, Barbara Massalska ...133
pdf Literatura (744 KB) ...137
pdf Most important findings from the Oświno IG 1 borehole (776 KB) Anna Feldman-Olszewska, Barbara Massalska ...142
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  pdf Figura 4  Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Oświno IG 1 (974 KB)