Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 140 (2014) - Gościno IG 1

 

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Gościno IG 1
ZESZYT 140

Redakcja naukowa: Hanna MATYJA

 

SPIS TREŚCI

 

pdf pdf  Wstęp – pdf Hanna Matyja pdf ( pdf 810.19 kB)

...... 5

pdf pdf  Profil chronostratygraficzny – pdf Hanna Matyja (zestawienie) pdf ( pdf 509.37 kB)

...... 8

pdf pdf  Profil litostratygraficzny – pdf Hanna Matyja (zestawienie) pdf ( pdf 591.84 kB)

..... 11

pdf  Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe * (930.05 kB)

..... 16

pdf  Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych i petrograficznych (4.33 MB)

..... 49

Dewon

..... 49

Lito- i biostratygrafia dewonu górnego – Hanna Matyja

..... 49

Charakterystyka litologiczna i mikrofacjalna osadów –  Joanna Dadlez, Hanna Matyja

..... 52

Perm

..... 60

Cechsztyn – Ryszard Wagner

..... 60

Analiza mikrofacjalna, środowisko sedymentacji oraz diageneza utworów dolomitu głównego i dolomitu płytowego – Maria Wichrowska

..... 66

Utwory solne cechsztynu – Grzegorz Czapowski

..... 73

Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cechsztynu – Grzegorz Czapowski, Hanna Thomassi-Morawiec

..... 80

Trias

..... 84

Wstęp – Anna Becker

..... 84

Wykształcenie litologiczne i litostratygrafia utworów triasu dolnego – Anna Becker, Anna Szyperko-Śliwczyńska

..... 84

Wykształcenie litologiczne i litostratygrafia utworów triasu środkowego i górnego – Anna Becker, Irena Gajewska

..... 86

Jura – Anna Feldman-Olszewska

..... 88

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury dolnej i środkowej

..... 88

pdf  Wyniki badań materii organicznej (1.1 MB)

..... 90

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach mezozoiku i paleozoiku – Izabella Grotek

..... 90

Wstęp

..... 90

Metody badań

..... 90

Charakterystyka petrograficzna materii organicznej

..... 91

Dojrzałość termiczna materii organicznej

..... 92

Podsumowanie

..... 95

Charakterystyka geochemiczna – Ewa Klimuszko

..... 95

Ilość oznaczonej materii organicznej

..... 95

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

... 102

Podsumowanie

... 102

Charakterystyka pirolityczna – Przemysław Karcz

... 102

Materiał i metody badań

... 102

Zawartość, typ genetyczny i dojrzałość materii organicznej

... 104

pdf  Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (586.01 kB)

... 106

Interpretacja danych sejsmicznych – Sylwia Kijewska, Katarzyna Sobień

... 106

Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka

... 107

Metody badań

... 107

Analiza tempa depozycji

... 108

Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania

... 108

pdf  Wyniki badań geofizycznych (1.1 MB)

... 111

Geofizyka otworowa – Andrzej Głuszyński, Michał Roman

... 111

Zakres wykonywanych badań

... 111

Profil litologiczny

... 113

Profil porowatościowy

... 115

Profil gęstościowy

... 116

Charakterystyka termiczna

... 116

Opracowanie wyników pomiarów prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldelmar Jóźwiak

... 118

pdf pdf  Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – pdf Jakub Sokołowski, Andrzej Sokołowski pdf ( pdf 460.76 kB)

... 123

pdf pdf  Najważniejsze wyniki badań – pdf Hanna Matyja pdf ( pdf 493.79 kB)

... 127

pdf  Literatura (562.59 kB)

... 131

pdf pdf  Summary – pdf Hanna Matyja pdf ( pdf 452.29 kB)

... 135
   

pdf  Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Gościno IG 1 (pl/ang) (936.44 kB)

 


  * Anna Becker, Grzegorz Czapowski, Jan Czermiński, Ryszard Dadlez, Krystyna Dayczak-Calikowska, Anna Feldman-Olszewska, Irena Gajewska, Hanna Matyja, Maria Pajchlowa, Joachim Szulc, Anna Szyperko-Śliwczyńska, Hanna Thomassi-Morawiec