Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 138 (2014) - Kętrzyn IG 1, Kętrzyn IG 2

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Kętrzyn IG 1, IG 2
ZESZYT 138

Redakcja naukowa: Teresa PODHALAŃSKA

 

SPIS TREŚCI

 

pdf   pdf Wstęp – pdf Teresa Podhalańska (607.08 kB)

...... 7

pdf   pdf Profile chronostratygraficzne – pdf Teresa Podhalańska (974.85 kB)

...... 9

Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Kętrzyn IG 1

...... 9

Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Kętrzyn IG 2

.... 13

pdf   pdf Profile litostratygraficzne – pdf Teresa Podhalańska (1015.2 kB)

.... 17

Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Kętrzyn IG 1

.... 17

Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Kętrzyn IG 2

.... 21

pdf  Szczegółowe profile litologiczno-stratygraficzne (1.36 MB)

.... 24

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Kętrzyn IG 1 – opracowanie zbiorowe*

.... 24

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Kętrzyn IG 2 – opracowanie zbiorowe**

.... 50

pdf  Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, petrologicznych i geochemicznych (7.33 MB)

.... 77

Skały fundamentu krystalicznego – mezoproterozoik

.... 77

Uwagi ogólne dotyczące skał podłoża krystalicznego w rejonie badań – Zbigniew Cymerman

.... 77

Badania strukturalne – Zbigniew Cymerman

.... 78

Wyniki badań petrograficznych i chemicznych – Olech Juskowiak (red. Leszek Krzemiński)

.... 79

Pozycja geologiczna skał intruzyjnych – Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska

.... 83

Kambr

.... 86

Litologia i stratygrafia utworów kambru w otworze wiertniczym Kętrzyn IG 1 – Jolanta Pacześna

.... 86

Litologia i stratygrafia utworów kambru w otworze wiertniczym Kętrzyn IG 2 – Jolanta Pacześna

.... 88

Petrologia utworów kambru w otworze wiertniczym Kętrzyn IG 1 – Magdalena Sikorska

.... 88

Ordowik

.... 95

Litologia i stratygrafia utworów ordowiku w otworze wiertniczym Kętrzyn IG 1 – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

.... 95

Petrografia utworów ordowiku i syluru w otworze wiertniczym Kętrzyn IG 1 – Anna Langier-Kuźniarowa

.... 96

Sylur

... 104

Litologia i stratygrafia utworów syluru w otworze wiertniczym Kętrzyn IG 1 – Teresa Podhalańska, Henryk Tomczyk

... 104

Perm

... 105

Czerwony spągowiec w otworach wiertniczych Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Jędrzej Pokorski

... 105

Stratygrafia cechsztynu w profilach otworów Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Ryszard Wagner

... 107

Paleogeografia cechsztynu – Ryszard Wagner

... 109

Analiza petrograficzna, mikrofacjalna i diagenetyczna osadów węglanowych cechsztynu w otworach wiertniczych Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Maria Wichrowska

... 112

Trias

... 124

Stratygrafia triasu w otworach wiertniczych Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Anna Becker

... 124

Jura

... 126

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych jury w otworach wiertniczych Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Anna Feldman-Olszewska

... 126

Mikrofauna w utworach jury środkowej w otworach wiertniczych Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Jolanta Smoleń

... 128

Mikrofauna w utworach jury górnej w otworach wiertniczych Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Jolanta Smoleń

... 130

Kreda

... 131

Sukcesja silikoklastycznych, węglanowych i krzemionkowo-węglanowych utworów kredy górnej w otworach Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Krzysztof Leszczyński

... 131

Biostratygrafia kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

... 136

pdf  Wyniki badań materii organicznej (1.99 MB)

... 139

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w utworach dolnego paleozoiku z otworu wiertniczego Kętrzyn IG 1 – Izabella Grotek

... 139

Metody badań

... 139

Charakterystyka petrologiczna materii organicznej

... 139

Dojrzałość termiczna

... 143

Podsumowanie

... 144

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej utworów dolnego paleozoiku – Ewa Klimuszko

... 144

Ilość oznaczonej materii organicznej w profilu otworu wiertniczego Kętrzyn IG 1

... 144

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

... 149

Ilość oznaczonej materii organicznej w profilu otworu wiertniczego Kętrzyn IG 2

... 152

Podsumowanie

... 153

Charakterystyka pirolityczna utworów ordowiku i syluru z otworu wiertniczego Kętrzyn IG 1 – Przemysław Karcz

... 153

Wyniki standardowej analizy pirolitycznej Rock Eval

... 153

Wyniki analizy pirolitycznej Rock Eval z zastosowaniem metody pirolitycznej Optkin

... 156

Podsumowanie

... 160

pdf   pdf Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – pdf Ireneusz Dyrka (1.07 MB)

... 161

Metody badań

... 161

Wyniki

... 161

Analiza tempa depozycji

... 161

Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania

... 162

pdf  Wyniki badań geofizycznych (3.71 MB) pdf

... 165

Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworach wiertniczych Kętrzyn IG 1 oraz Kętrzyn IG 2 – Jan Szewczyk

... 165

Zakres wykonanych badań

... 165

Cele badań geofizycznych

... 169

Wyniki laboratoryjnych badań parametrów petrofizycznych

... 169

Wyniki interpretacji danych geofizycznych

... 173

Warunki hydrogeologiczne

... 173

Warunki geotermiczne – możliwość przetrwania wiecznej zmarzliny

... 173

Podsumowanie

... 177

Opracowanie wyników pomiarów prędkości średnich z otworów wiertniczych Kętrzyn IG 1 i Kętrzyn IG 2 – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

... 177

pdf   pdf Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – pdf Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski (1.09 MB)

... 186

Otwór wiertniczy Kętrzyn IG 1

... 186

Otwór wiertniczy Kętrzyn IG 2

... 192

Podsumowanie

... 195

pdf   pdf Najważniejsze wyniki badań – pdf Teresa Podhalańska (300.71 kB)

... 196

pdf  Literatura (391.03 kB)

... 201

pdf  Summary – Teresa Podhalańska (292.69 kB)

... 207
   

pdf  Figura 2 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Ketrzyn IG 1 (pl/ang) (620.08 kB)

 

pdf  Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Ketrzyn IG 2 (pl/ang) (652.31 kB)

 

 

* Anna Becker, Ryszard Dadlez, Krystyna Dayczak-Calikowska, Jadwiga Dembowska, Anna Feldman-Olszewska, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Olech Juskowiak, Sylwester Marek, Zdzisław Modliński, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Jędrzej Pokorski, Bronisław Szymański, Anna Szyperko-Śliwczyńska, Henryk Tomczyk, Ryszard Wagner

** Anna Becker, Ryszard Dadlez, Krystyna Dayczak-Calikowska, Jadwiga Dembowska, Anna Feldman-Olszewska, Irena Gajewska, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Olech Juskowiak, Sylwester Marek, Jolanta Pacześna, Jędrzej Pokorski, Anna Szyperko-Śliwczyńska, Ryszard Wagner