PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Tuchola IG 1
ZESZYT 135

Redakcja naukowa: Hanna Matyja


SPIS TREŚCI

....5
....9
...11
...16
...20
...52

Dewon   

...52

Palinostratygrafia – Elżbieta Turnau

...52

Makrofauna żywetu – Elżbieta Sarnecka

...58

Stratygrafia i uwagi o wykształceniu facjalnym serii węglanowych żywetu i ?franu – Hanna Matyja

...62

Utwory klastyczne i środowiska ich depozycji – Jolanta Pacześna

...73

Perm   

...78

Cechsztyn – Ryszard Wagner

...78

Osady solne cechsztynu – opis i geneza – Grzegorz Czapowski

...78

Trias   

...81

Litologia i litostratygrafia osadów triasu – Anna Becker

...81

Jura   

...82

Litologia i stratygrafia utworów jury (wraz z dolnym beriasem) – Anna Feldman-Olszewska   

...82

Badania mikropaleontologiczne utworów jury środkowej i górnej – Jolanta Smoleń

...85

Kreda   

...88

Stratygrafia i litologia utworów kredy – Krzysztof Leszczyński

...88

Biostratygrafia utworów kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

...93
...98

Wstęp   

...98

Omówienie wyników analiz

...98

Paleozoik   

...98

Mezozoik   

..99

Dojrzałość termiczna materii organicznej

..102

Podsumowanie   

..102
..104

Ilość oznaczonej materii organicznej

..104

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

..112
..123
..125
..127

Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan Szewczyk

..127

Zakres wykonanych badań

..127

Profil litologiczno-porowatościowy

..129

Profil gęstościowy

..130

Charakterystyka termiczna

..130

Charakterystyka hydrogeologiczna

..133

Podsumowanie   

..133

Opracowanie prędkości średnich i pionowego profilowania sejsmicznego –Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

..136
..146

Opróbowania przeprowadzone podczas prac wiertniczych

..146

Opróbowanie próbnikami kablowymi

..146

Opróbowanie rurowymi próbnikami złoża

..147

Opróbowania przeprowadzone po zakończeniu prac wiertniczych

..159

Podsumowanie   

..152
..153
..156
..161
..165

pdf        Figura 3 – Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (pl/ang) 
 

 

                     *Anna Becker, Krystyna Dayczak-Calikowska, Jadwiga Dembowska, Anna Feldman-Olszewska, Maria Frnaczyk, Irena Gajewska, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Andrzej Kulikowski, Krzysztof Leszczyński, Hanna Matyja, Jolanta Pacześna, Maria Pajchlowa, Anna Raczyńska, Anna Szyperko-Śliwczyńska, Ryszard Wagner