PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Stadniki IG 1
ZESZYT 132

Redakcja naukowa: Teresa Podhalańska

 

SPIS TREŚCI

..... 5

Regionalne tło geologiczne – Teresa Podhalańska

..... 5

Cel, lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego – Andrzej Wierzbowski, Teresa Podhalańska

..... 6

Dane ogólne otworu wiertniczego

..... 6
..... 8
.... 13
.... 30

Proterozoik – skały fundamentu krystalicznego

.... 30

Wstęp – Zbigniew Cymerman, Elżbieta Krystkiewicz

.... 30

Litologia, badania strukturalne i kinematyczne – Zbigniew Cymerman

.... 31

Wyniki badań mikroskopowych – Elżbieta Krystkiewicz

.... 34

Wyniki badań chemicznych – Elżbieta Krystkiewicz

.... 37

Wnioski petrogenetyczne – Zbigniew Cymerman, Elżbieta Krystkiewicz

.... 41

Kambr

.... 42

Litologia i stratygrafia – Jolanta  Pacześna

.... 42

Charakterystyka petrograficzna oraz procesy diagenetyczne – Magdalena Sikorska

.... 45

Ordowik

.... 50

Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański

.... 50

Charakterystyka mikroskopowa skał ordowiku – Anna Langier-Kuźniarowa

.... 53

Sylur

.... 59

Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska

.... 59

Perm

.... 62

Litologia i środowisko sedymentacji czerwonego spągowca – Jędrzej Pokorski

.... 62

Stratygrafia i paleogeografia cechsztynu – Ryszard Wagner

.... 62

Mikrofacje osadów węglanowych cechsztynu – Maria Wichrowska

.... 63

Trias

.... 66

Litologia i stratygrafia – Anna Becker

.... 66

Jura

.... 67

Litologia i stratygrafia – Anna Feldman-Olszewska

.... 67

Kreda

.... 68

Litologia i stratygrafia – Krzysztof Leszczyński

.... 68

Stratygrafia osadów kredy na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

.... 71

Paleogen i neogen – Krzysztof Leszczyński

.... 73

Czwartorzęd – Krzysztof Leszczyński

.... 73
.... 74

Metodyka

.... 74

Wyniki

.... 74
.... 77

Zakres wykonanych badań

.... 77

Charakterystyka termiczna

.... 79

Profil litologiczno-porowatościowy

.... 81

Warunki hydrogeologiczne

.... 81
.... 85

Badania wykonane próbnikiem kablowym

.... 86

Badania wykonane rurowym próbnikiem złoża

.... 87

Podsumowanie

.... 90
.... 92

 

 

 

 

    * Anna Becker, Zbigniew Cymerman, Anna Feldman-Olszewska, Aleksandra Krassowska, Elżbieta Krystkiewicz, Kazimiera Lendzion,  Krzysztof Leszczyński, Zdzisław Modliński, Teresa Niemczycka , Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Jędrzej Pokorski, Wacław Ryka , Anna Ryll, Bronisław Szymański, Anna  Szyperko-Śliwczyńska [=Anna Szyperko-Teller], Henryk Tomczyk , Ryszard Wagner,  Andrzej Wierzbowski