PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – BYDGOSZCZ IG 1
ZESZYT 131

Redakcja naukowa: Hanna MATYJA

 

SPIS TREŚCI

...... 5
...... 7
...... 9
.... 11
.... 17
.... 53

Sylur

.... 53

Osady syluru w profilu Bydgoszcz IG 1 — Teresa Podhalańska

.... 53

Dewon

.... 53

Palinostratygrafia — Elżbieta Turnau

.... 53

Stratygrafia i uwagi o wykształceniu facjalnym serii węglanowych żywetu i dolnej części franu w profilu Bydgoszcz IG 1 — Hanna Matyja

.... 57

Utwory klastyczne i środowiska ich depozycji — Jolanta Pacześna

.... 69

Skała wulkaniczna w osadach dewonu — Elżbieta Jackowicz

.... 75

Perm

.... 79

Czerwony spągowiec — Jędrzej Pokorski

.... 79

Petrografia osadów czerwonego spągowca i najniższego cechsztynu — Marta Kuberska

.... 80

Cechsztyn — Ryszard Wagner

.... 90

Analiza mikrolitofacjalna i diagenetyczna osadów  wapienia cechsztyńskiego — Maria Wichrowska

.... 93

Charakterystyka osadów ewaporatowych — Tadeusz Peryt

.... 96

Utwory solne cechsztynu — Grzegorz Czapowski

.... 98

Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cechsztynu w otworze wiertniczym Bydgoszcz IG 1 — Grzegorz Czapowski

... 103

Trias — Anna Becker

... 105

Trias dolny (ind–olenek) — Anna Szyperko-Teller, Anna Becker

... 106

Trias środkowy (anizyk–ladyn) — Anna Becker

... 107

Trias górny — Anna Becker

... 107

Jura — Anna Feldman-Olszewska

... 108

Litologia i stratygrafia utworów jury

... 108

Czwartorzęd — Zofia Fert

... 110

Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędu  w rejonie Bydgoszczy

... 110
... 114

Wstęp

... 114

Charakterystyka petrologiczna materii organicznej

... 114

Paleozoik

... 114

Mezozoik

... 118

Dojrzałość termiczna rozproszonej materii organicznej

... 118

Paleozoik

... 118

Mezozoik

... 120

Podsumowanie

... 120
... 121

Ilość oznaczonej materii organicznej

... 121

Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości

... 126
... 132

Metodyka

... 132

Analiza subsydencji tektonicznej oraz tempa depozycji

... 132
... 134

Metodyka

... 134

Historia termiczna

... 135
... 137

Zakres wykonanych badań

... 137

Profil litologiczno-porowatościowy

... 139

Charakterystyka termiczna

... 141

Charakterystyka hydrogeologiczna

... 142
... 145

Opróbowanie w trakcie wiercenia

... 146

Opróbowanie po zakończeniu prac wiertniczych

... 146

Podsumowanie

... 150
... 151
... 155
... 161

 
   * Anna Becker, Krystyna Dayczak-Calikowska, Anna Feldman-Olszewska, Zofia Fert, Irena Gajewska, Hanna Matyja, Lech Miłaczewski, Teresa Niemczycka, Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Jędrzej Pokorski, Anna Szyperko-Teller, Henryk Tomczyk, Ewa Tomczykowa, Ryszard Wagner