Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 147 (2015) - Wilków 1, Daromin IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Wilków 1, Doromin IG 1
ZESZYT 147

Redakcja naukowa: Wiesław TRELA

 

SPIS TREŚCI

  pdf Wstęp – Wiesław Trela (399 KB) ...... 5
Lokalizacja i ogólne informacje ...... 5
Regionalne tło geologiczne ...... 6
  pdf Profile chronostratygraficzne – Wiesław Trela (220 KB) .....  9
Profil chronostratygraficzny otworu Wilków 1 .....  9
Profil chronostratygraficzny otworu Daromin ig 1 ..... 11
  pdf Profile litostratygraficzne – Wiesław Trela (190 KB) ..... 13
Profil litostratygraficzny otworu Wilków 1 ..... 13
Profil litostratygraficzny otworu Daromin ig 1 ..... 14
  pdf Szczegółowe profile litologiczno-stratygraficzne (259 KB) ..... 15
Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wilków 1 Wiesław Trela, Jan Malec,
Teresa Podhalańska, Zbigniew Szczepanik
..... 15
Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Daromin IG 1 Wiesław Trela, Jan Malec,
Teresa Podhalańska, Zbigniew Szczepanik
..... 19
  pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych i paleontologicznych (426 KB) ..... 23
Kambr – Zbigniew Szczepanik, Jan Malec, Wiesław Trela ..... 23
Litologia i stratygrafia ..... 23
Ordowik – Wiesław Trela ..... 23
Litologia i stratygrafia ..... 23
Sylur – Wiesław Trela, Teresa Podhalańska, Jan Malec ..... 24
Litologia i stratygrafia ..... 24
Charakterystyka petrograficzna piaskowców szarogłazowych – Jan Malec ..... 26
  pdf Wyniki badań palinologicznych kambru – Zbigniew Szczepanik (22.91 MB) ..... 28
Otwór Wilków 1 ..... 30
Otwór Daromin IG 1 ..... 36
Zespoły akritarchowe z Wilkowa i Daromina na tle mikroflory z innych obszarów ..... 41
  pdf Wyniki badań tektonicznych i sedymentologicznych (1.09 MB) ..... 44
Charakterystyka tektoniczna otworu wiertniczego Wilków 1 – Sylwester Salwa ... 44
Charakterystyka tektoniczna otworu wiertniczego Daromin IG 1 – Sylwester Salwa ... 47
Charakterystyka litofacjalna i środowiska depozycyjne ... 51
Kambr – Wiesław Trela, Jan Malec ... 51
Ordowik – Wiesław Trela ... 53
Sylur – Wiesław Trela, Jan Malec ... 59
Ewolucja środowisk depozycyjnych ordowiku i syluru w otworach Wilków 1 i Daromin IG 1 – Wiesław Trela ... 65
  pdf Wyniki badań geochemii nieorganicznej i podatności magnetycznej (700 KB) ... 68
Wyniki badań geochemii nieorganicznej iłowców kambru i syluru z otworu Wilków 1 –
Wiesław Trela, Dominik Szrek
... 68
Kambr (furong) ... 68
Sylur (landower–wenlok dolny) ... 70
Charakterystyka pirolityczna iłowców kambru, ordowiku i syluru – Przemysław Karcz ... 71
Materiały i metody badań ... 71
Zawartość, typ genetyczny i dojrzałość materii organicznej – otwór Wilków 1 ... 72
Zawartość, typ genetyczny i dojrzałość materii organicznej – otwór Daromin IG 1 ... 74
Wyniki badań podatności magnetycznej w otworze Wilków 1 – Katarzyna Sobień ... 75
  pdf Wyniki badań geofizyki wiertniczej z otworu Wilków 1 – Michał Roman (615 KB) ... 78
Zakres wykonanych badań ... 78
Zakres scyfrowanych profili ... 78
Ocena jakości danych ... 79
Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej ... 81
  pdf Podsumowanie – Wiesław Trela, Zbigniew Szczepanik, Sylwester Salwa (178 KB) ... 82
  pdf Literatura (255 KB) ... 85
  pdf Summary – Wiesław Trela, Zbigniew Szczepanik, Sylwester Salwa (158 KB) ... 90
   
pdf  Figura 3 – Wilków 1 – Profil litologiczno-stratygraficzny (1.70 MB)  
  pdf Figura 4 – Doromin IG 1 – Profil litologiczno-stratygraficzny (129 KB)