Wiadomości PIG (2004-09/10) nr 163ImagePełna wersja - format PDF 253 kB

W tym numerze:

Marek Graniczny
Florencja - odrodzenie geologii
32. Międzynarodowy Kongres Geologiczny odbył się 20 - 28 sierpnia br. we Forencji - kolebce renesansu. Symbolika miejsca wywarła ogromny wpływ na uczestników zjazdu, ożywionych ideą odrodzenia nauk o Ziemi.

Mirosław Rutkowski
In memoriam - Wiesław Michał Zapolski

Mirosław Rutkowski
Kleberczycy w Instytucie
Wywiad z profesorem Jerzym Znosko: co łączy kombatantów Września 1939 z Instytutem?

Danuta Przewoźniak
Samodzielna Grupa Operacyjna "Polesie"
Rys historyczny działalności oddziałów generała Kleeberga w wojnie obronnej Polski 1939 r.

"Solidarność" analizuje podwyżki płac i regulamin
Relacja redakcji "Wiadomości" ze spotkania przedstawicieli związku zawodowego "Solidarność" z pracownikami PIG w Warszawie

 

W skrócie: sierpień-wrzesień 2004

1–8.08  
T. Mardal uczestniczył w dorocznej konferencji Geoscience Information Consortium w Denver (USA).

3–11.08   R. Pikies i W. Jegliński z OGM PIG, wzięli udział w rejsie badawczo–szkoleniowym organizowanym przez Służbę Geologiczną Szwecji, w trakcie którego wykonano mapę fragmentu Ławicy Środkowej.

9–12.08   W Strasburgu odbyło się szkolenie w ramach projektu unijnego SEISCANEX, organizowane przez Instytut Oceanografii Southampton. Udział wzięli P. Przeździecki i J. Żmuda z OGM PIG.

10-14.08   W ramach grantu „Roślinność tropikalna karbonu podczas wczesnych stadiów epoki lodowcowej...”, w OG PIG przebywał R. A. Gastaldo z Colby College (USA). W spotkaniu uczestniczyli: A. Zdanowski, A. Trzepierczyńska, A. Kotas, A. Kotasowa i T. Migier.

15–21.08   I. Bojakowska i S. Wołkowicz przedstawili postery w trakcie „6th International Symposium on Sediment Quality Assessment”, w Antwerpii.

17–19.08   T. Mrozek i A. Wójcik z OK PIG wzięli udział w szkoleniu poprzedzającym 32. Międzynarodowy Kongres Geologiczny we Florencji, nt. „Spatial Prediction Modelling of Landslide Hazards”.

21–28.08   W ramach realizacji porozumienia „Ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego”, z wizytą studialną w Wielkiej Brytanii i Irlandii przebywali A. Sadurski i B. Kazimierski.

20–28.08   Na 32. International Geological Congress we Florencji wyjechali: z PIG Warszawa – M. Graniczny, S. Oszczepalski, S. Mikulski, J. Wiszniewska, W. Gogołek, z OGM PIG – J. Zachowicz, G. Miotk-Szpiganowicz, Sz. Uścinowicz, P. Przeździecki, z OP PIG – A. Piotrowski , z OK PIG – T. Mrozek, A. Wójcik, z OD PIG – S. Cwojdziński.

30.08–4.09   Do Erlangen (Niemcy) na sympozjum w ramach projektu IGCP-503 „Early Palaeozoic Palaeogeography and Palaeoclimatic” wyjechała T. Podhalańska.

30.08–7.09   S. Mikulski uczestniczył w Workshop IGCP–486 „Au-Ag- telluride-selenide deposits”, które odbyło się w Rumunii.

6–7.09   L. Marks wziął udział w „ESA Envisat Symposium” w Salzburgu oraz w sesji GMES z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Agencji Środowiska.

7–12.09   W Bolonii udział w letniej szkole „Innovative approaches to the bioremediation of contaminated sites” wzięli D. Choromański i W. Wołkowicz.

12.09   Na zaproszenie J. Pokorskiego w PIG w Warszawie gościli N. Hoffmann (BGR) i H. Brasse (FU Berlin). Wizyta oraz seminarium w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych była poświęcona badaniom magnetotellurycznym niemieckiej i polskiej części basenu permskiego.

11–18.09   Udział w Sympozjum Grupy Perybałtyckiej INQUA w Rydze wzięli: L. Marks, A. Ber, K. Kenig, M. Bruj, S. Lisicki, M. Żarski.

11–23.09   K. Jarmołowicz-Szulc przebywała w Brazylii na „International Conference of Applied Mineralogy (ICAM)”; przedstawiła referat „Studies on quartz as the tracer of fluid migration”.

12–17.09   W Pradze, w XVII Conference on Clay Mineralogy and Petrology wzięły udział A. Kozłowska i M. Kuberska.

12–19.09   G. Nowak z OD PIG przebywał w Budapeszcie na 56. dorocznym spotkaniu Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla i Materii Organicznej. Referat przedstawił na sympozjum „Environmental management implications of organic facies studies”.

14–20.09   Do Coimbry (Portugalia) na „23rd IAS Meeting of Sedimentologists” wyjechał T. Peryt oraz M. Jasionowski.

14–27.09   J. Pacześna, J. Nawrocki oraz P. Poprawa wyjechali do Taebaek i Seulu (Korea Płd.) na IX International Conference of the Cambrian Stage Subdivision Working Group.

15–24.09   I. Ploch w Fayetteville     (USA) uczestniczyła w sympozjum „Cephalopoda Present and Past”, podczas którego przedstawiła porównanie wyników badań izotopów tlenu i węgla.

22–26.09   W Tartu (Estonia) odbyła się „The Eight Marine Geological Conference”, w której uczestniczyli R. Kramarska, J. Krzymińska, G. Miotk-Szpiganowicz, J. Zachowicz, R. Pikies, Sz. Uścinowicz oraz D. Koszka-Maroń.

15–17.09   Do Bad Muskau (Niemcy) na konferencję dotyczącą utworzenia geoparku „Łuk Mużakowa” udał się J. Koźma z OD PIG.

23–27.09   W Sztokholmie odbyło się sympozjum dotyczące badań minerałów zawierających ziemie rzadkie. Poster przedstawiła E. Starnawska.

19–25.09   J. Wiszniewska wzięła udział w warsztatach terenowych EUROGRANITES 2004 „The Galway and Leinster Granites, Ireland”.