Wiadomości PIG (1996-12) nr 64


Jubileusz odkrycia złóż miedzi
M. Lindner
 • plik .doc


 • Pamiętamy o rocznicach
  M. Lindner
 • Rozmowa z dyrektorem dr Maciejem Podemskim, współprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów 40-lecia odkrycia złoża miedzi i 35-lecia KGHM Polska Miedź S.A. (plik .doc)


 • Instytut wspiera regionalny monitoring
  J. Gągol
     
  W wydawanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska serii „Biblioteka monitoringu środowiska” ukazał się „Raport o jakości zwykłych wód podziemnych województwa kieleckiego na podstawie badań monitoringowych wykonanych w latach 1991-1995”. Jest to opracowanie wykonane w Pracowni Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Oddziału Świętokrzyskiego Instytutu. Jego autorami są: J. Prażak, K. Janecka-Styrcz, G. Kowalczewska i W. Paciura. Praca jest nie tylko ważnym źródłem informacji o jakości wód podziemnych województwa kieleckiego, ale także wzorcowym opracowaniem metodycznym w zakresie monitoringu regionalnego wód podziemnych w kraju. Opracowany przez dr K. Janecką-Styrcz program komputerowy rejestracji, przetwarzania i prezentacji danych monitoringowych ma być także wykorzystany w prowadzonym przez Instytut krajowym monitoringu wód podziemnych. „Raport...” wprowadzony został przez WIOŚ w Kielcach do sieci internetowej.


  Dorobek polskiej geologii w Rzeczpospolitej
  M. Lindner
     
  W dodatku promocyjnym Metalurgia I do Rzeczpospolitej z 21 listopada 1996 r. ukazał się artykuł dr Krzysztofa Szamałka, głównego geologa kraju, sekretarza stanu w MOŚZNiL pt. „Przeszłość i przyszłość polskich rud metali” oraz artykuł prof. dr hab. Stanisława Speczika, dyrektora naczelnego Instytutu, pt. „Państwowy Instytut Geologiczny twórcą surowcowych podstaw przemysłu metalowego w Polsce”.


  Kwartalnik Geologiczny skończył 40 lat
  Redakcja
     
  Ukazał się 40 tom Kwartalnika Geologicznego, periodyku publikującego prace dotyczące geologii i nauk pokrewnych, przede wszystkim wyniki badań prowadzonych w Państwowym Instytucie Geologicznym. Zespołowi Redakcyjnemu składamy z okazji jubileuszu gratulacje i życzymy wielu oryginalnych artykułów w nowej, jak wieść niesie, szacie graficznej i w większym formacie.


  Ważniejsze wydarzenia listopada 1996 r.
  Redakcja
     
  1-12.11. Prof. dr hab. Tadeusz Peryt przebywał w Chinach na konferencji terenowej Podkomisji Stratygrafii Karbonu IUGS dotyczącej aspektów sedymentologicznych granicy środkowokarbońskiej.

  12.11. Odbyło się spotkanie dyrektora naczelnego prof. dr hab. S. Speczika z załogą Instytutu, na którym omawiano m.in. sprawę podpisania ze spółką Luxmed kontraktu na pełną obsługę medyczną naszych pracowników. Przedstawione zostały również postępy prac modernizacyjnych przeprowadzonych w Instytucie. W spotkaniu uczestniczyli również dyr. dyr. M. Stacewicz, M. Podemski i J. Drzewiński.

  14.11. W Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Ptak. W sesji uczestniczył przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Krzysztof Jaworowski, a dyrekcję Instytutu reprezentował dr Maciej Podemski.

  20.11. Na zaproszenie dyrektora naczelnego Instytutu prof. dr hab. S. Speczika odbyło się w Instytucie posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

  20.11. Dyrektor dr M. Podemski w obecności pani Kazimiery Wyżykowskiej, dr A. Rydzewskiego i M. Kado złożył wieniec na grobie odkrywcy złoża miedzi doc. dr Jana Wyżykowskiego.

  21-22. 11. W Instytucie w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia odkrycia złoża rud miedzi na Dolnym Śląsku i 35-lecia powstania KGHM Polska Miedź SA.

  25.11. Odbyło się spotkanie koordynatorów SMGP 1:50 000, na którym dyrektor naczelny prof. dr hab. S. Speczik wręczył nominacje koordynatorom regionalnym i specjalistom odpowiedzialnym za poziom merytoryczny mapy. Spotkanie prowadzili doc. dr hab. M. Graniczny i główny koordynator SMGP dr A. Ber.

  27.11. W Oddziale Górnośląskim w Sosnowcu odbyło się szkolenie na temat „Nowoczesne metody badań mikrotektonicznych”. Szkolenie prowadził dr Marek Piasecki z Keele University w Anglii.