Wiadomości PIG 01/2008 (194)

Image Pełna wersja kolorowa, wysoka rozdzielczość - plik pdf 1791 KB

Image Pełna wersja kolorowa, niska rozdzielczość - plik pdf 546 KB

W tym numerze:

Maja Kowalska, Mirosław Rutkowski
Spotkanie noworoczne A.D. 2008
Tradycyjne spotkanie noworoczne, które w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie odbyło się 18 stycznia, miało w tym roku charakter bardziej kameralny niż zwykle, jego przebieg zaś nie był pozbawiony akcentów zupełnie nieoczekiwanych.

Image


Maja Kowalska
Noworoczne nagrody i dyplomy
Zgodnie z tradycją spotkanie noworoczne w Państwowym Instytucie Geologicznym stanowi okazję do wręczenia odznaczeń i dyplomów honorowych oraz przyznania stopni górniczych zasłużonym pracownikom. W tym roku spotkanie odbyło się 18 stycznia, w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie.

Janina Wiszniewska
Eurogranites 2007
Na początku września, w dniach 01-06. 09. 2007, odbyła się po raz pierwszy w Polsce cykliczna międzynarodowa konferencja i warsztaty terenowe „Eurogranites 2007”. Organizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego: doc. dr hab. Janina Wiszniewska, mgr Ewa Krzemińska i dr Stanisław Mikulski, przy współpracy z naukowcami z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

oraz:

In memoriam

Barbara Bańkowska-Zajączkowska
Pożegnanie kolegi Stanisława Przeniosło
Minął zaledwie rok, jak grono przyjaciół, kolegów i współpracowników z Państwowego Instytutu Geologicznego uroczyście żegnało Staszka Przeniosło odchodzącego na zasłużoną emeryturę po ponad pięćdziesięciu latach pracy w PIG. Człowieka, który całe zawodowe życie poświęcił Instytutowi, który nawet pracując na innych kontynentach, jako ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych, o Instytucie zawsze pamiętał.

Michał Gientka
Stanisław Przeniosło, 1936 – 2008
Żegnamy wspaniałego człowieka, jedną z wielkich, a zarazem powszechnie szanowanych i lubianych postaci Państwowego Instytutu Geologicznego.
Stał się legendą nie dlatego, że przepracował w Instytucie ponad 50 lat. Sprawiły to cechy jego osobowości. Był kopalnią wiedzy o zagadnieniach surowcowych. Równocześnie lubił się tą wiedzą dzielić, nawet w formie całkowicie bezinteresownej pomocy.

 

a także:

Nowy prezes KZGW
Prof. dr hab. Andrzej Sadurski z Państwowego Instytutu Geologicznego został powołany 8 lutego br. na stanowisko prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zmiany personalne w PIG
Minister środowiska odwołał 18 stycznia br. prof. dr. hab. Tadeusza Peryta z funkcji dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego i powierzył pełnienie funkcji kierownika Instytutu doc. dr. hab. Jerzemu Nawrockiemu.

 

W skrócie: listopad–grudzień 2007

24.10–7.11 P. Krzywiec wygłosił referat oraz przedstawił dwa postery podczas konferencji Morroccan Association of Petroleum Geologists, która odbyła się w Marrakeszu.

2–3.11 W siedzibie Kanadyjskiej Służby Geologicznej w Ottawie odbyło się spotkanie kierownictwa operacyjnego inicjatywy „OneGeology”; uczestniczyła w nim U. Stępień.

3–10.11 Konferencja i warsztaty ESA „2007 International Geohazards Week” odbyły się w Rzymie; uczestniczyli w nich Z. Kowalski oraz A. Piotrowski.

4.11–1.12 W ramach projektu „Wsparcie rozwoju służby geologicznej Angoli” w PIG w Warszawie szkoliło się pięcioro studentów angolańskich.

8–10.11 W Mińsku (Białoruś) odbyło się 2. spotkanie ws. projektu NATO „Sustainable Use and Protection of Groundwater Resources…”. Udział wzięli: J. Chowaniec (OK PIG), B. Kazimierski, T. Nałęcz, I. Ploch, L. Śmietański oraz W. Wołkowicz.

11–13.11 T. Peryt, w ramach realizacji projektu specjalnego MNiSW „Naftowe perspektywy poszukiwawcze…”, przebywał we Lwowie.

12–16.11 W ramach projektu „Opracowanie założeń geologiczno-przyrodniczych geoparku Jaćwież” w Wilnie przebywał Z. Kowalski.

13–15.11 Podczas spotkania „Sustainable Management of Natural Resources” w brukselskim Biurze Promocji Nauki PAN, referat przedstawił M. Słowakiewicz.

13–16.11 W siedzibie Służby Geologicznej Litwy w Wilnie, odbyły się konsultacje nt. organizacji II litewsko-polskiego konkursu geologiczno-środowiskowego. PIG reprezentował W. Mizerski.

17–21.11 W Atenach odbyła się europejska konferencja regionalna AAPG. Udział wzięli: J. Gutowski, G. Wróbel i Z. Złonkiewicz.

18–22.11 W. Irmiński wziął udział w 3. europejskiej konferencji „Natural Attenuation and In-situ Remediation”, która odbyła się we Frankfurcie.

21–22.11 Spotkanie COST 638 „Investigating and managing the impacts…” odbyło się w Mediolanie. Udział wzięli: W. Jegliński, G. Miotk-Szpiganowicz, P. Przeździecki, Sz. Uścinowicz, J. Zachowicz (OGM PIG).

27.11–7.12 W spotkaniu roboczym dot. grantu NATO „Strategic Understanding of the Security Threats Imposed by Global Climate Change”, które odbyło się na Uniwersytecie Stanforda oraz w nowojorskim American Museum of Natural History, wzięła udział I. Ploch.

28–30.11 W siedzibie BGR w Hanowerze, M. Tomaszczyk zapoznawał się z technologiami konstrukcji przestrzennych modeli struktur geologicznych.

29.11–1.12 W Paryżu, Z. Kowalski uczestniczył w konsultacjach zorganizowanych przez BRGM, a dot. przygotowania projektu AEGOS.

1–8.12 W ramach realizacji projektu „Wsparcie rozwoju służby geologicznej Angoli” do Luandy wyjechali W. Gogołek, S. Wołkowicz, A. Kozłowska, D. Syta i T. Bielecki.

2–9.12 W ramach tematu „Dwuwymiarowy model subsydencji…” w RWTH w Aachen (Niemcy) przebywał M. Narkiewicz.

3–5.12 Na zaproszenie T. Peryta do Instytutu przyjechał dr Ihor Kurovets z Lwowa.

4–5.12 Spotkanie „EuroGeoSurveys Marine Contact Group” z udziałem Sz. Uścinowicza oraz P. Przeździeckiego (OGM PIG) odbyło się w Brukseli.

8–12.12 W Espoo (Finlandia) odbyła się finalna konferencja projektu ASTRA. Uczestniczyli D. Kaulbarsz i Z. Kordalski (OGM PIG).

8–17.12 W San Francisco odbyła się konferencja „AGU Fall Meeting 2007”, w której udział wzięli O. Polechońska i J. Nawrocki.

9.12–5.01 W ramach polsko-indyjskiej współpracy naukowo-technicznej, J. Wiszniewska przebywała na Uniwersytecie w Delhi oraz w rejonie Himalajów Mniejszych i kratonu Bundelkhand w stanie Uttar Pradesz.

9–12.12 W Ljublianie, T. Smakowski, uczestniczył w „TALEX Workshop”.

10–14.12 M. Czarnogórska wzięła udział w szkoleniu „Geo-visualization in Environmental Research”, zorganizowanym przez Uniwersytet w Wageningen (Holandia).

12–14.12 Konferencja dot. współpracy pomiędzy PIG a Instytutem Geologicznym w Bratysławie odbyła się w Zdiar. Uczestniczyli: J. Chowaniec, P. Freiwald, P. Marciniec, P. Nescieruk, P. Owsiak, B. Radwanek-Bąk, W. Rączkowski, K. Witek, A. Wójcik, Z. Zimnal (OK PIG).

16–18.12 W. Irmiński i M. Wróblewska wzięli udział w spotkaniu konsorcjum projektu PROMOTE, które odbyło się w siedzibie koordynatora projektu, firmy DECHEMA, we Frankfurcie.