Wiadomości PIG 9/2007 (193)

 

Image Wersja kolorowa, wysoka rozdzielczość - plik pdf 1589 KB

Image Wersja kolorowa, niska rozdzielczość - plik pdf 490 KB

 

W tym numerze:

ImageMirosław Rutkowski
Barbórka geologów
Barbórkę w Państwowym Instytucie Geologicznym obchodziliśmy w tym roku w przepisowym terminie, bo 4 grudnia – dokładnie w dniu imienin św. Barbary, patronki górników i geologów.
O godzinie 14. w sali audiowizualnej Muzeum Geologicznego w Warszawie zgromadziło się około 300 osób. W pierwszych rzędach, przeznaczonych dla najważniejszych gości, uwagę przykuwały czarne mundury górnicze, błyszczące srebrem i złotem orderów państwowych.


Maja Kowalska
Międzynarodowe targi ekologiczne POLEKO 2007
W dniach 20-23 listopada w Poznaniu odbyły się XIX Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2007. Honorowy patronat nad targami objął minister środowiska. Tematem wiodącym były odnawialne źródła energii.

Maja Kowalska
Barbórkowe odznaczenia i dyplomy
Corocznie obchody Barbórki stanowią okazję do podsumowania osiągnięć pracowników Instytutu i wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i okolicznościowych oraz stopni górniczych...

Tadeusz Peryt
Triada Faradaya a cytowania w publikacjach filadelfijskich
Przeszło półtora wieku temu Michael Faraday – jeden z najwybitniejszych uczonych w XIX stuleciu – sformułował zalecenie dla badaczy (nazwane tutaj triadą): Badaj – ukończ – opublikuj...

Mirosław Rutkowski
Jubileusz doc. Andrzeja Bera
Nietypowa sesja naukowa odbyła się 27 listopada br. w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. Nietypowa, albowiem spotkanie zatytułowane „Badanie czwartorzędu w Polsce i ochrona geośrodowiska” zostało zadedykowane wybitnemu pracownikowi Instytutu, kartogarfowi i badaczowi czwartorzędu doc. dr. hab. Andrzejowi Berowi, który właśnie obchodzi 45-lecie pracy zawodowej, a zarazem 70-lecie urodzin.

oraz, jak zwykle:

W skrócie - październik 2007

17.09–17.10 W ramach umowy pomiędzy PIG a EuroGeoSurveys M. Hordejuk przebywał w Brukseli, gdzie wykonał portal internetowy stowarzyszenia.

21.09–05.10 P. Lis wziął udział w kursie komputerowym organizowanym przez firmę Landmark w Houston (USA).

01–04.10 W Luksemburgu J. Gutowski i M. Słowakiewicz uczestniczyli w spotkaniu roboczym projektu unijnego GEOMIND.

03–07.10 T. Peryt i I. Śmietańska wzięli udział w 23. posiedzeniu generalnym EuroGeoSurveys, które odbyło się w Atenach.

06–15.10 W ramach projektu NATO-CCMS „Zagrożenia spowodowane przez globalne zmiany klimatyczne” w Idaho National Laboratory (USA) pracował T. Nałęcz.

08-10.10 G. Miotk-Szpiganowicz (OGM PIG) wzięła udział w „Workshop on New Practices in Geodiversity for the Sustainable Development of the Regions” które odbyło się w Sinju (Rumunia).

08–12.10 W Brukseli, w Królewskim Belgijskim Instytucie Nauk Przyrodniczych (RBINS) przebywała K. Narkiewicz w ramach realizacji tematu „Konodontowa fauna subterminus…”

09–12.10 W ramach realizacji zadania PSH „Prowadzenie monitoringu wód podziemnych”, w miejscowości Kunerada k. Żyliny (Słowacja) odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli L. Skrzypczyk, T. Hordejuk, B. Kazimierski i J. Chowaniec (OK PIG).

10–12.10 Na Słowacji L. Jankowski i R. Kopciowski (OK PIG) uczestniczyli w konferencji „Mining, geology and environment in Slovakia and European Union”.

17–19.10 W Genewie odbyło się posiedzenie grupy ekspertów ONZ dotyczące ujednolicenia terminologii stosowanej w klasyfikowaniu zasobów surowców mineralnych w poszczególnych krajach. W spotkaniu udział wzięli M. Gientka, A. Malon i M. Tymiński.

17–21.10 W Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Ukrainian Amber World”, podczas której J. Kasiński, E. Tołkanowicz i R. Kramarska (OGM PIG) przedstawili referat i poster.

22–24.10 J. Relisko-Rybak (OP PIG) wzięła udział w szkoleniu organizowanym przez Technische Universitaet Berlin, dotyczącym obsługi programu modelowania geologicznego PETREL.

23–27.10 W Szacku (Ukraina) odbyły się obrady Polsko-Ukraińskiej Komisji Wód Granicznych, w których udział wziął J. Chowaniec (OK PIG).

24-27.10 Z. Kowalski w Wilnie interpretował zdjęcia satelitarne wykonane metodą interferometrii radarowej, obrazujące subsydencję w rejonie tego miasta.

24–30.10 M. Jakóbczak i T. Mardal w Pretorii (RPA) wymieniali z tamtejszą służbą geologiczną doświadczenia w dziedzinie rozwoju systemów informacji geologicznej.

29.10 W ramach projektu MELA M. Schiewe i A. Piotrowski (OP PIG) wzięli udział w konsultacjach geofizycznych, które odbyły się na uniwersytecie w Lipsku.

29.10 W PIG w Warszawie przebywali przedstawiciele południowoafrykańskiej służby geologicznej – Thibedi Ramontja i dr Andrzej Kijko. Przeprowadzono rozmowy dotyczące współpracy z polską służbą geologiczną w dziedzinie szkolenia młodych specjalistów.