Autorzy

Zespół opracowujący „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2023 r.”: