Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi

Minerals Yearbook of Poland oraz Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata to cenne publikacje z dziedziny wykorzystania surowców mineralnych w Polsce i za granicą, opracowywane cyklicznie od kilkunastu lat. Najnowsze dwa wydania obu tytułów – lata 2012 i 2013 (łącznie 4 publikacje) – po raz pierwszy realizowane są jako zadanie państwowej służby geologicznej (psg), ujęte w planie prac psg, zaakceptowanym przez Ministra Środowiska. Rolę państwowej służby geologicznej w Polsce, z mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022, poz. 1072 t.j.), pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). W związku z powyższym, PIG-PIB objął nadzór nad przygotowaniem publikacji i akceptuje ich ostateczny kształt, natomiast część merytoryczna opracowywana jest przez dotychczasowy zespół autorów z Pracowni Polityki Surowcowej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wszystkie publikacje finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czerwcu 2015 r. ukazał się drukiem oraz w formie elektronicznej czwarty z wyżej wymienionych tytułów - Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 2013.