Zasoby perspektywiczne kopalin Polski

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski jest opracowaniem monograficznym, w którym Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, wypełniający zadania państwowej służby geologicznej, przedstawia kompleksowe informacje o potencjalnych zasobach surowcowych kraju.

Ciągła aktualizacja informacji o zasobach perspektywicznych jest konieczna ze względu na stały postęp w badaniach budowy geologicznej kraju. Jest ona niezbędna również w celu zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego kraju i podejmowania planistycznych rozstrzygnięć w zakresie surowcowej strategii gospodarczej państwa. Wiedza o zasobach perspektywicznych pozwala racjonalnie gospodarować przestrzenią kraju, chronić obszary występowania złóż i planować dalsze działania geologiczno-poszukiwawcze. Zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego kraju wymaga stałego i systematycznego gromadzenia informacji o stanie zasobów na wszystkich etapach ich poznawania i rozpoznania. Zasoby kopalin, sygnalizowane na podstawie nawet w najniższym stopniu wiarygodnych danych dotyczących ich wielkości, powinny być poddawane weryfikacji i waloryzacji.

Aktualna edycja Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski zawiera dane zgodne ze stanem na 31.12.2018 r. i została wykonana przez wieloosobowy zespół autorów w ramach zadania sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kolejna publikacja tego typu, przygotowana po blisko 10 latach od poprzedniego wydania. Pod względem układu i treści opracowana monografia jest wzorowana na poprzednim wydaniu Bilansu perspektywicznych zasobów kopalin Polski z 2011 r. i zawiera te jego fragmenty, które nie straciły swojej aktualności. Jednak aktualne wydanie ma nową szatę graficzną i nowy rozszerzony układ rozdziałów i treści: zawiera uzupełnione informacje o kopalinach uwzględnianych w poprzednich edycjach Bilansu, jak i informacje o kopalinach wprowadzonych do Bilansu po raz pierwszy (np. kopaliny morskie/ podmorskie, kopaliny przemysłu jubilerskiego, pierwiastki pozyskiwane z wody, haloizyt) oraz nowe informacje (rozpoznanie geologiczne Polski).

Prognoza zasobów surowców mineralnych w Polsce 1971 (rozmiar pliku: 120 MB)

Zasady prognozowania i zasoby perspektywiczne kopalin Polski 1979 (rozmiar pliku: 55 MB)

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski 1986 (rozmiar pliku: 150 MB)

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski 1993 (rozmiar pliku: 72 MB)

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski 2011 (rozmiar pliku: 9 MB)

Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski 2020 (rozmiar pliku: 43 MB)