Zasady korzystania

Zasady korzystania z materiałów serwisu

Popularyzowanie wiedzy o budowie geologicznej kraju, zasobach surowców mineralnych, stanie środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wyników badań naukowych to jedne z najważniejszych zadań statutowych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Działając w ramach instytucji, której powierzono obowiązki państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej, nadzwyczaj poważnie traktujemy swoje powinności wobec społeczeństwa i państwa. Dokładamy zatem wszelkich starań, aby możliwie szeroko udostępnić wiedzę, którą dysponujemy. Jest to również wypełnienie obowiązku zapewnienia dostępu do informacji publicznej wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Wszystkie materiały znajdujące się w tym serwisie można wykorzystywać do tworzenia własnych opracowań oraz do dalszego rozpowszechniania za pomocą mediów klasycznych i elektronicznych na zasadach i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).

Wymagamy jednak, aby każdorazowo, wyraźnie podawać źródło informacji - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy wraz z adresem np.: http://baza.pgi.gov.pl, http://geoportal.pgi.gov.pl, http://jaskinie.pgi.gov.pl, http://otwory.pgi.gov.pl

Ponadto bylibyśmy wdzięczni za informację, gdzie i kiedy zamieszczono nasze materiały.

Powyższe zezwolenie w żaden sposób nie ogranicza autorskich praw osobistych twórców poszczególnych publikacji, zdjęć i rysunków, zgodnie z przepisami prawa.