Finansowanie

Wykonano na podstawie danych systemu gospodarki i ochrony bogactw mineralnych Polski MIDAS oraz „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” według stanu na dzień 31 XII 2023 r. Sporządzanie krajowego bilansu zasobów kopalin jest jednym z zadań państwowej służby geologicznej, której funkcję pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie art. 163 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.). Opracowanie „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej