Surowce mineralne Polski

  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg
  • image6.jpg
  • image7.jpg
  • image8.jpg

Witryna Surowce mineralne Polski zawiera najważniejsze informacje o zasobach złóż kopalin w Polsce, stanie ich zagospodarowania oraz wielkości wydobycia. Informację źródłową dla niej stanowią dane pochodzące z systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS oraz z "Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce" według stanu na dzień 31 XII 2023 r.

Kompletne zestawienie 14 918 złóż kopalin jest przedstawione w postaci tabel uzupełnionych informacjami opisowymi. Kopaliny podzielone są na grupy, na podstawie ich przydatności surowcowej. Wewnątrz grup dane prezentowane są w układzie administracyjnym lub – jak w przypadku złóż węgla kamiennego oraz złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – w podziale regionalnym. Uzupełnieniem informacji zawartych w opracowaniu tabelaryczno-tekstowym jest komplet map prezentujących rozmieszczenie złóż kopalin objętych własnością górniczą oraz innych ważniejszych grup kopalin.

Dane przestrzenne prezentowane w serwisie MIDAS odnoszące się do: złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych są udostępniane w formacie SHP – Pobierz dane

Redaktorzy strony: Anna Kalinowska, Agnieszka Malon, Marcin Tymiński