Mapy

Mapy rozmieszczenia złóż kopalin

Mapy rozmieszczenia złóż kopalin są uzupełnieniem i graficzną reprezentacją informacji zawartej w publikacji „Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce”.

Mapy są sporządzane na podstawie informacji przestrzennej na bieżąco gromadzonej w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS, dla którego danymi źródłowymi o granicach złóż kopalin są dokumentacje geologiczne złóż kopalin, a w przypadku braku możliwości pozyskania konturu z dokumentacji, dokumenty przesyłane do Rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla. Mapy opracowano dla złóż kopalin objętych własnością górniczą (z wyjątkiem wód podziemnych zaliczonych do kopalin) oraz dla większości złóż pozostałych kopalin.

Równolegle do publikacji „Bilansu...” każdego roku - ze stanem udokumentowania i zagospodarowania na koniec poprzedniego roku - powstają cztery mapy wycinkowe w skali 1:200 000, dwie w skali 1:500 000 oraz siedem map Polski w skali 1:1 000 000.

Na mapach w skali 1:200 000 przy pomocy konturów i szrafur przedstawiono granice złóż. Mapy te zawierają ponadto informacje dotyczące stanu zagospodarowania. Mapa rozmieszczenia złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym określa również przynależność poszczególnych kopalń do określonych podmiotów gospodarczych. Na mapach w skali 1:500 000 oraz 1:1 000 000 do przedstawienia położenia złóż zastosowano sygnatury punktowe. Sporządzone mapy przedstawiają ponadto informacje dotyczące stanu zagospodarowania oraz wielkości zasobów złóż.

Mapa poglądowa udokumentowanych złóż kopalin w Polsce

Na mapie przedstawiono, w postaci sygnatur punktowych i w podziale na grupy surowcowe, udokumentowane złoża wszystkich kopalin w Polsce zgodnie z informacją przestrzenną zgromadzoną w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS