Informacje ogólne

Uprzejmie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, eksploatującym złoża kopalin, o corocznym obowiązku sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin (wypełnienia odpowiedniego formularza: Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) i przekazania jej państwowej służbie geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca b.r. na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

lub, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, przez ePUAP:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY/PIG-PIB/SkrytkaESP

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. z 2021 r. poz. 998 t.j.).

Dla ułatwienia dostępu do informacji, związanych z ewidencją złóż, w zakładce „Wzory formularzy” zamieszczamy, do pobrania w formie pliku „pdf”, formularze: Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4 wraz z objaśnieniami.

W zakładce „Przepisy prawne” znajdują się aktualnie obowiązujące ww. przepisy prawne z zakresu geologii i górnictwa, w tym – ewidencji zasobów złoża kopaliny: ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenie w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Informujemy, że istnieje także obowiązek przesłania wypełnionych formularzy do właściwego organu koncesyjnego.

Poniżej zamieszczamy instrukcję pomagającą sprawdzić aktualny stan zasobów złoża w bazie Midas.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
22 45 92 105
lub
22 45 92 194,  45 92 202,  45 92 214,  45 92 219,  45 92 291,  45 92 466,  45 92 505
albo wysyłając zapytanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W miarę Państwa oczekiwań, postaramy się uzupełniać tę stronę internetową o kolejne przydatne informacje. Oczekujemy na Państwa uwagi i komentarze.