Tytuł Opublikowano
Wystawa "Kamienie z Kosmosu" w Muzeum Geologicznym PIG-PIB 30 styczeń 2020
Nie żyje prof. Joachim Szulc 30 styczeń 2020
Trzęsienie ziemi w pobliżu wybrzeży Jamajki i Kuby 30 styczeń 2020
Mapy osuwisk dla kolejnych gmin i powiatów 29 styczeń 2020
Trzęsienie ziemi w Turcji 27 styczeń 2020
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce 24 styczeń 2020
Ukazał się styczniowy numer Przeglądu Geologicznego 23 styczeń 2020
Zmarł prof. Stanisław Lorenc 21 styczeń 2020
Wstrząs sejsmiczny na Górnym Śląsku 14 styczeń 2020
Spotkanie Komitetu Technicznego Open Geospatial Consortium w Tuluzie 14 styczeń 2020
Podsumowanie działań w projekcie Waterprotect w 2019 roku 14 styczeń 2020
Spotkanie Spatial Information Expert Group w Pradze 13 styczeń 2020
Nawiązujemy kolejną międzynarodową współpracę przy zapobieganiu ruchom masowym 10 styczeń 2020
Prezentujemy wyniki prac na światowym spotkaniu American Geophysical Union w San Francisco 09 styczeń 2020
Raporty o złożach do połowy marca 07 styczeń 2020
PIG-PIB rozwija współpracę z Chińską Służbą Geologiczną 02 styczeń 2020
Kwartalny Biuletyn Informacyjny Wód Podziemnych 31 grudzień 2019
Ukazał się następny Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 31 grudzień 2019
Trwają prace nad „Regionalnym Planem Zarządzania Środowiskiem na Ryfcie Śródatlantyckim” 30 grudzień 2019
Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w strefach zasilania i poboru wód podziemnych w styczniu 2020 r. 30 grudzień 2019