Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Źródła materiału detrytycznego wypełnień basenów sedymentacyjnych w Polsce. Etap pilotażowy: warstwy krośnieńskie i menilitowe Krajowy 2021 2022
Monografia: Budowa Geologiczna Polski – Tom I: Stratygrafia, Tom II: Tektonika Krajowy 2021 2024
Wykonanie siedmiu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1:25 000: Kielce A, Kielce B, Kielce C, Łagów A, Łagów B, Łagów C i Łagów D Krajowy 2021 2026
Środki na finansowanie w 2020 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2020 2020
Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania Krajowy 2020 2022
Kompleksowa archiwizacja istniejących próbek geologicznych z otworów badawczych PIG-PIB ze złóż węgla brunatnego na obszarze Polski - etap II Krajowy 2020 2022
Wykonanie sześciu arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000: Walim, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda, Szalejów Górny, Jeleniów i Pasterska Górka Krajowy 2020 2023
Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualizacja Instrukcji i danych MGśP Krajowy 2020 2024
Reambulacja Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000, wydanie A i B - etap IV, arkusze: Łeba, Puck, Koszalin, Kętrzyn, Sejny, Ełk, Sokółka, Mława, Biała Podlaska, Zielona Góra, Radom, Włodawa, Jelenia Góra, Wrocław, Łupków Krajowy 2020 2025
Środki na finansowanie w 2021 r. działalności państwowej służby hydrogeologicznej, zwanej dalej ,,służbą" Krajowy 2021 2021