Prace PIG - Tom 125 (1989)

 

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

Andrzej RÓŻKOWSKI, Zbigniew WILK