Prace PIG - Tom 112 (1985)

 

BIOSTRATYGRAFIA OSADÓW DEWONU DOLNEGO OBSZARU RADOMSKO-LUBELSKIEGO NA PODSTAWIE MAŁŻORACZKÓW I KONODONTÓW

Maria NEHRING-LEFELD