Prace PIG - Tom 106 (1983)

 

GEOTERMIKA ZŁOŻA RUD MIEDZI MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ

Stanisław DOWNOROWICZ