Prace PIG - Tom 104 (1983)

 

PALINOSTRATYGRAFIA EPIKONTYNENTALNYCH OSADÓW WYŻSZEGO TRIASU W POLSCE

Teresa ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA