Prace PIG - Tom 154 (1996)

 

ZŁOŻA CYNKU I OŁOWIU W SKAŁACH WĘGLANOWYCH NA OBSZARZE ŚLĄSKO-KRAKOWSKIM

Redaktorzy naukowi: Ewa GÓRECKA, Dawid L. LEACH, Andrzej KOZŁOWSKI