Prace PIG - Tom 147 (1994)

 

CHRONOSTRATYGRAFIA OSADÓW PLEJSTOCEŃSKICH I ROZWÓJ DOLINY WISŁY ŚRODKOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEŁOMU PRZEZ WYŻYNY POŁUDNIOWOPOLSKIE

Władysław POŻARYSKI, Henryk MARUSZCZAK, Leszek LINDNER