Prace PIG - Tom 145 (1994)

 

PERMSKIE SKAŁY WULKANICZNE PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ

Elżbieta JACKOWICZ