Prace PIG - Tom 133 (1992)

 

ROZWÓJ LITOFACJALNY OSADÓW CHEMICZNYCH BADENU W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO

Bolesław KUBICA