Prace PIG - Tom 129 (1990)

 

SYNSEDYMENTACYJNE UTWORY HYDROTERMALNE DEWONU ŚRODKOWEGO I GÓRNEGO GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Zdzisław MIGASZEWSKI