Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 158 (2021) – Mniszków IG 1

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Mniszków IG 1    ZESZYT 158

Redakcja naukowa: Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Złonkiewicz, Krzysztof Waśkiewicz

 

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp (807 KB)  ...5
Lokalizacja otworu wiertniczego, parametry techniczne i wykonane badania – Maria Kuleta, Anna Fijałkowska-Mader  ...5
Regionalne tło geologiczne – Zbigniew Złonkiewicz, Anna Fijałkowska-Mader   ...8
pdf Profil chronostratygraficzny – Zbigniew Złonkiewicz, Maria Kuleta, Anna Fijałkowska-Mader  (437 KB)  ...14
pdf Profil litostratygraficzny – Zbigniew Złonkiewicz, Anna Fijałkowska-Mader, Maria Kuleta  (481 KB)  ...17
pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – Zbigniew Złonkiewicz, Maria Kuleta, Anna Fijałkowska-Mader  (582 KB)  ...21
pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych i mineralogicznych (8.70 MB)  ...41
Wprowadzenie – Maria Kuleta, Anna Fijałkowska-Mader  ...41
Trias  ...41
Trias dolny  ...41
Pstry piaskowiec środkowy – Maria Kuleta, Anna Fijałkowska-Mader   ...41
Formacja retu – Maria Kuleta   ...44
Trias środkowy – Maria Kuleta  ...45
Wapień muszlowy   ...45
Trias górny – Maria Kuleta, Anna Fijałkowska-Mader   ...46
Kajper   ...46
Jura   ...49
Wprowadzenie – Zbigniew Złonkiewicz  ...49
Jura dolna – Zbigniew Złonkiewicz  ...50
Formacja drzewicka  ...50
Formacja ciechocińska   ...52
Formacja borucicka   ...54
Jura środkowa – Zbigniew Złonkiewicz   ...55
Seria piaszczysto-ilasta   ...55
Seria piaskowcowa  ...55
Dolna seria ilasta   ...58
Seria podwapieniaka dolnego  ...58
Seria podwapieniaka górnego   ...62
Kompleks silikoklastyczno-węglanowy/warstwa bulasta  ...62
Skały syderytowe jury środkowej w otworze wiertniczym Mniszków IG 1 – Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska  ...63
Wstęp  ...63
Charakterystyka petrograficzno-mineralogiczno-geochemiczna skał syderytowych   ...63
Geneza skał syderytowych  ...65
Jura górna – Zbigniew Złonkiewicz  ...67
Formacja wapieni gąbkowych częstochowskich  ...67
Formacja pilecka/wapienie siedleckie  ...69
Formacja oolitowa  ...70
Zespół marglisty środkowy  ...71
Kompleks wapieni oolitowo-płytowych   ...71
Formacja muszlowców stobnickich  ...72
Formacja pałucka  ...72
Czwartorzęd   ...73
Plejstocen – Zbigniew Złonkiewicz  ...73
Wyniki badań palinologicznych – Anna Fijałkowska-Mader  ...73
pdf Wyniki badań materii organicznej (849 KB)  ...80
Wyniki badań dojrzałości termicznej materii organicznej na podstawie wskaźnika TAI – Anna Fijałkowska-Mader   ...80
Metody badań i pochodzenie materiału  ...80

Wyniki badań

 ...82
pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał – Anna Fijałkowska-Mader, Damian Węgliński (1.07 MB)  ...83
pdf Analiza tempa depozycji oraz warunków pogrzebania – Łukasz Smajdor (1.15 MB)  ...101
Metody badań   ...101
Analiza tempa depozycji oraz subsydencji  ...101
Modelowanie warunków pogrzebania  ...102
pdf Wyniki badań geofizycznych (2.55 MB)  ...104
Geofizyka wiertnicza – Damian Węgliński, Krzysztof Waśkiewicz  ...104
Zakres badań   ...104
Omówienie wyników badań   ...108
Stan techniczny otworu oraz jakość wyników badań  ...110
Badania geotermiczne – strumień cieplny  ...110
Pomiary sejsmiczne – Sylwia Kijewska  ...111
Prędkości średnie – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak, Kinga Bobek  ...112
pdf Uwagi dotyczące tektoniki w profilu Mniszków IG 1 – Zbigniew Złonkiewicz, Anna Fijałkowska-Mader,  Krzysztof Waśkiewicz  (588 KB)  ...120
pdf Wyniki badań poziomów zbiornikowych (750 KB)  ...122
Charakretystka skał zbiornikowych – Damian Węgliński   ...122
Wyniki badań złożowych poziomów zbiornikowych – Jakub Sokołowski, Małgorzata Sosnowska  ...123
Charakterystyka przejawów bitumiczności – Damian Węgliński  ...130
pdf Podsumowanie – Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Złonkiewicz  (627 KB)  ...133
pdf Literatura  (459 KB)  ...137
pdf Summary – Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Złonkiewicz (342 KB)  ...145
pdf Apendyksy (4.23 MB)  ...149
   ...174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  pdf Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Mniszków IG 1 (pl/ang) (4.60 MB)