Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 159 (2021) – Goczałkowice IG 1

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Goczałkowice IG 1    ZESZYT 159

Redakcja naukowa: Jerzy Nawrocki, Ryszard Habryn

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp – Jerzy Nawrocki (482 KB) ...5
Regionalne tło geologiczne ...5
Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego ...7
pdf Profil chronostratygraficzny – opracowanie zbiorowe* (352 KB) ...8
pdf Profil litostratygraficzny – opracowanie zbiorowe** (404 KB) ...11
pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe** (875 KB) ...14
pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych (8.46 MB) ...68
Ediakar – Ryszard Habryn ...68
Kambr  ...70
Litologia i stratygrafia – Monika Jachowicz-Zdanowska ...70
Fauna trylobitowa kambru w otworze wiertniczym Goczałkowice IG 1 – implikacje stratygraficzne – Anna Żylińska. ...85
Dewon   ...89
Stratygrafia i środowiska sedymentacji osadów dewonu – Krystian Wójcik, Katarzyna Sobień ...89
Karbon  ...104
Litologia i litostratygrafia utworów karbonu (bez serii węglanowej) – Janusz Jureczka ...104
Neogen   ...109
Miocen – Marek Jasionowski ...109
Czwartorzęd   ...110
Korelacja stratygraficzna osadów czwartorzędu z otworu Goczałkowice IG 1 – Joanna Rychel ...110
pdf Charakterystyka geochemiczna intruzji zasadowej – Leszek Krzemiński (740 KB)   ...112
Materiał i metody badań ...112
Charakterystyka petrograficzna ...112
Chemizm minerałów ...114
Geochemia skał   ...114
Uwagi o środowisku tektonicznym ...116
pdf Wyniki badań materii organicznej (615 KB) ...121
Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock-Eval – Barbara Massalska ...121
Metoda badań ...121
Interpretacja wyników ...121
Podsumowanie  ...125
pdf Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (1.21 MB) ...126
Wyniki wstępnej analizy struktur tektonicznych z rdzenia wiertniczego otworu Goczałkowice IG 1 – Marek Jarosiński  ...126
Zakres i cel opracowania ...126
Orientacja struktur w rdzeniu wiertniczym ...126
Profil drobnych struktur tektonicznych i pęknięć technologicznych w rdzeniu wiertniczym ...128
Podsumowanie obserwacji strukturalnych ...132
Podsumowanie   ...133
Analiza tempa depozycji, warunków pogrzebania oraz historii termicznej – Łukasz Smajdor ...134
Metody badań ...134
Wyniki   ...134
pdf Wyniki badań właściwości fizycznych skał (595 KB) ...139
Wyniki laboratoryjnych pomiarów gęstości objętościowej – Olga Rosowiecka ...139
Wyniki badań właściwości petrofizycznych skał – Teresa Adamczak-Biały ...140
pdf Wyniki badań geofizyki otworowej – Teresa Adamczak-Biały (618 KB) ...148
Cel wykonanych badań ...148
Zakres wykonanych badań geofizycznych ...148
Digitalizacja i normalizacja profilowań geofizycznych ...152
Opracowanie wyników badań geofizyki wiertniczej  ...153
Stan techniczny otworu ...154
pdf Ocena poziomów o właściwościach zbiornikowych (890 KB) ...154
Wyniki badań złożowych poziomów zbiornikowych – Jakub Sokołowski, Andrzej Sokołowski ...155
Opróbowanie w trakcie wiercenia ...155
Opróbowanie po odwierceniu otworu  ...157
Wnioski   ...163
pdf Podsumowanie – Jerzy Nawrocki (426 KB) ...164
pdf Literatura (643 KB)   ...167
pdf Summary –  Jerzy Nawrocki (431 KB) ...179
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Ryszard Habryn , Monika Jachowicz-Zdanowska , Marek Jasionowski, Janusz Jureczka, Jerzy Nawrocki, Joanna Rychel, Krystian Wójcik

** Ryszard Habryn, Monika Jachowicz-Zdanowska, Marek Jasionowski, Janusz Jureczka, Joanna Rychel, Krystian Wójcik

 

  pdf Figura 3 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Goczałkowice IG 1 (pl/ang) (739 KB)