Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 160 (2021) – Wesoła PIG 1, PIG 2H

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Wesoła PIG 1, PIG 2H   ZESZYT 160

Redakcja naukowa: Janusz Jureczka

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp – Janusz Jureczka, Katarzyna Strzemińska (4.49 MB) ...5
Regionalne tło geologiczne ...5
Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworów wiertniczych ...10
pdf Profile chronostratygraficzne – Janusz Jureczka (223 KB) ...20
Otwór Wesoła PIG 1 ...20
Otwór Wesoła PIG 2H  ...21
pdf Profile litostratygraficzne – Janusz Jureczka (223 KB) ...23
Otwór Wesoła PIG 1 ...23
Otwór Wesoła PIG 2H ...24
pdf Szczegółowe profile litologiczno-stratygraficzne – Janusz Jureczka, Izabela Ługiewicz-Mołas (410 KB) ...25
Otwór Wesoła PIG 1  ...25
Otwór Wesoła PIG 2H ...57
pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, petrograficznych, chemiczno-technologicznych i petrofizycznych utworów karbonu. (7.48 MB) ...84
Stratygrafia i litologia utworów karbonu – Janusz Jureczka  ...84
Węglonośne utwory lądowe (28,00–977,10 m) ...86
Seria paraliczna (977,10–1000,00 m, wg Wesoła PIG 1) ...87
Identyfikacja pokładów węgla oraz węglonośność i węglozasobność utworów karbonu – Włodzimierz Krieger. ...88
Identyfikacja pokładów węgla ...88
Węglonośność i węglozasobność utworów karbonu ...89
Jakość węgla – Włodzimierz Krieger ...91
Petrografia węgla – Iwona Jelonek ...94
Zakres i metody badań ...94
Wyniki badań ...95
Podsumowanie  ...108
Własności petrofizyczne węgla – Grzegorz Leśniak ...117
Metody pomiarów ...117
Wyniki przeprowadzonych badań ...120
Podsumowanie  ...127
pdf Badania gazowe węgla – Jerzy Hadro, Janusz Jureczka (525 KB) ...128
Metody i zakres badań ...128
Badania zawartości gazu i jakości gazu w pokładach węgla metodą swobodnej desorpcji – testy desorpcji metodą USBM ...128
Badania metanonośności pokładów węgla metodą degazacji próżniowej ...128
Badania pojemności sorpcyjnej węgla względem metanu – izotermy sorpcji Langmuira ...129
Badania zawartości węglowodorów w płuczce wiertniczej ...129
Wyniki badań ...129
Charakterystyka gazonośności przewierconych pokładów węgla  ...129
Charakterystyka metanonośności przewierconych pokładów węgla ...132
Chemizm gazu z desorpcji pokładów węgla ...132
Charakterystyka pojemności sorpcyjnej pokładów węgla ...134
Wyniki profilowania gazowego w czasie wiercenia ...135
Podsumowanie  ...136
pdf Wyniki badań geofizycznych – Rafał Laskowicz (1.03 MB) ...138
Otwór Wesoła PIG 1  ...138
Otwór Wesoła PIG 2H  ...141
pdf Wyniki prac i badań polowych (1.56 MB) ...144
Testy produkcyjne – Janusz Jureczka, Jerzy Hadro ...144
Metody i przebieg testów produkcyjnych ...144
Wyniki testów produkcyjnych ...146
Podsumowanie  ...149
Szczelinowanie hydrauliczne – Jerzy Hadro, Janusz Jureczka ...150
Technologia i zakres zabiegu ...150
Realizacja zabiegów szczelinowania hydraulicznego ...151
Podsumowanie  ...154
Badania środowiskowe – Robert Formowicz ...154
pdf Podsumowanie – Janusz Jureczka (217 KB) ...156
pdf Literatura (223 KB)   ...160
pdf Summary – Janusz Jureczka (197 KB) ...162
   
   
pdf Figura 9 Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wesoła PIG 1 (869 KB)  
pdf Figura 10 Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wesoła PIG 2H (670 KB)