PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Wojszyce IG 1/1a, IG 3, IG 4
ZESZYT 137

Redakcja naukowa: Anna Feldman-Olszewska

 

SPIS TREŚCI

....7

Regionalne tło geologiczne – Anna Feldman-Olszewska

....7

Cel badań, lokalizacja i parametry techniczne otworów wiertniczych Wojszyce IG 1/1a, IG 3 oraz IG 4 –  Joanna Roszkowska-Remin

....9
...15

Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 1

...15

Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 1a

...16

Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 3

...18

Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 4

...20
...23

Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 1

...23

Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 1a

...24

Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 3

...25

Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 4

...26
...27

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 1

...27

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 1a

...31

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 3

...52

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Wojszyce IG 4

...85
..125

Jura

..125

Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych i sedymentologicznych jury dolnej  – Anna Feldman-Olszewska

..125

Wyniki badań petrograficznych utworów jury dolnej  – Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska, Elżbieta Krystkiewicz

..126

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury środkowej – Anna Feldman-Olszewska

..138

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury środkowej – Jolanta Smoleń

..139

Wyniki badań stratygraficznych w otworach wiertniczych Wojszyce IG 3 i IG 4  na podstawie organicznych cyst Dinoflagellata – Marcin Barski

..142

Wyniki badań sedymentologicznych utworów jury środkowej w otworze wiertniczym Wojszyce IG 1a  – Anna Feldman-Olszewska

..149

Wyniki badań sedymentologicznych utworów jury środkowej w otworze wiertniczym Wojszyce IG 3  – Anna Feldman-Olszewska

..152

Wyniki badań sedymentologicznych utworów jury środkowej w otworze wiertniczym Wojszyce IG 4  – Anna Feldman-Olszewska

..158

Wyniki badań petrograficznych utworów jury środkowej – Anna Maliszewska, Marta Kuberska

..166

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych jury górnej  –  Teresa Niemczycka , Anna Feldman-Olszewska

..177

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury górnej – Jolanta Smoleń

..179

Petrografia i mikrofacje utworów jury górnej – Krzysztof Radlicz

..180

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów paleogenu i neogenu – Jacek Kasiński

...196

Paleogen

..196

Neogen

..196

Profil paleogenu i neogenu w otworach wiertniczych Wojszyce IG 1/1a, IG 3 i IG 4

..197

Wyniki badań litologicznych utworów czwartorzędu – Anna Feldman-Olszewska

..197
..198

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej

..198

Wstęp

..198

Metodyka badań

..198

Omówienie wyników badań

..198

Charakterystyka geochemiczna badanych utworów – Ewa Klimuszko, Zofia Rzepkowska

..205

Wstęp

..205

Otwór wiertniczy Wojszyce IG 1a

..205

Otwór wiertniczy Wojszyce IG 3

..213

Otwór wiertniczy Wojszyce IG 4

..221

Podsumowanie

..227
..229
..289

Interpretacja danych sejsmicznych – Piotr Krzywiec

..289

Analiza subsydencji oraz tempa depozycji – Paweł Poprawa

..290

Wstęp

..290

Subsydencja tektoniczna oraz tempo depozycji osadów

..290

Jednowymiarowe modelowanie historii termicznej oraz warunków pogrzebania – Paweł Poprawa

..291

Wstęp

..291

Historia termiczna i historia pogrzebania

..291
..293

Wyniki badań geofizyki wiertniczej w otworach wiertniczych Wojszyce IG 1a, IG 3 oraz IG 4  – Jan Szewczyk

..293

Zakres wykonanych badań

..293

Metodyka opracowywania danych geofizycznych

..296

Wyniki interpretacji danych geofizycznych

..300

Cyfrowy opis profilu litologicznego

..300

Profile gęstościowe oraz porowatościowe

..300

Warunki geotermiczne

..304

Warstwy wodonośne – mineralizacja wód podziemnych

..306

Profilowanie prędkości średnich w otworze wiertniczym Wojszyce IG 3  – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak

..308

Metodyka

..308

Wyniki badań

..313
..316

Otwór wiertniczy Wojszyce IG 1a

..316

Wstęp

..316

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych

..316

Otwór wiertniczy Wojszyce IG 3

..321

Wstęp

..321

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych

..321

Otwór wiertniczy Wojszyce IG 4

..329

Wstęp

..329

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych

..331

Podsumowanie

..336
..337
..340
..346
   
pdf Figura 4 – Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (pl/ang)  
pdf Figura 5 – Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (pl/ang)  
pdf Figura 6 – Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (pl/ang)  
pdf Figura 7 – Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (pl/ang)  
pdf Figura 20  
pdf Figura 21  
pdf Figura 23