PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – SŁUPSK IG 1
ZESZYT 116

Redakcja naukowa:
Zdzisław MODLIŃSKI


SPIS TREŚCI

. . . 5
. . . 8
. . . 11
. . . 37

Paleoproterozoik

. . . 37
Badania strukturalne podłoża krystalicznego i wnioski genetyczne
— Zbigniew CYMERMAN
. . . 37

Kambr

. . . 39
Stratygrafia — Jolanta PACZEŚNA
. . . 39
Ichnocenozy dolnego kambru – Paleoekologiczny zapis aktywności życiowej bentosu — Jolanta PACZEŚNA
. . . 41
Sedymentacja osadów ediakaru (wendu) i kambru — Krzysztof JAWOROWSKI, Magdalena SIKORSKA
. . . 46

Ordowik — Zdzisław MODLIŃSKI

. . . 53

Sylur

. . . 54
Stratygrafia — Zdzisław MODLIŃSKI
. . . 54
Sedymentacja osadów syluru — Krzysztof JAWOROWSKI
. . . 55

Perm

. . . 61
Czerwony spągowiec — Jędrzej POKORSKI
. . . 61
Cechsztyn — Ryszard WAGNER
. . . 62

Trias — Grzegorz PIEŃKOWSKI

. . . 62

Kreda górna

. . . 63
Stratygrafia i litologia — Krzysztof LESZCZYŃSKI, Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA
. . . 63
Mikrofauna — Eugenia GAWOR-BIEDOWA
. . . 64
. . . 66

Petrografia paleoproterozoiku — Elżbieta KRYSTKIEWICZ

. . . 66
Gnejsy
. . . 66
Łupki amfibolowe
. . . 70

Wyniki badań chemicznych skał paleoprotorozoiku — Elżbieta KRYSTKIEWICZ, Wacław RYKA

. . . 71

Geochemia paleoproterozoiku — Anna DZIEDZIC

. . . 73

Petrografia ediakaru (wendu) i kambru — Magdalena SIKORSKA

. . . 75
Formacja żarnowiecka
. . . 75
Kambr dolny
. . . 79
Kambr środkowy
. . . 81
Procesy diagenetyczne
. . . 83

Petrografia ordowiku — Anna LANGIER-KUŹNIAROWA

. . . 83
Litofacja ilasta
. . . 83
Litofacja węglanowa
. . . 84
Litofacja piaskowcowo-mułowcowa
. . . 84
Litofacja piroklastyczna
. . . 84
Podsumowanie
. . . 84

Petrografia syluru — Anna LANGIER-KUŹNIAROWA

. . . 85
Litofacja ilasta
. . . 86
Litofacja mułowcowa
. . . 87
Litofacja piroklastyczna
. . . 88
Podsumowanie
. . . 90
. . . 91

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna rozproszonej materii organicznej — Izabella GROTEK

. . . 91
Wstęp
. . . 91
Omówienie wyników analiz
. . . 91
Podsumowanie
. . . 97

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej — Ewa KLIMUSZKO

. . . 97
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . . 97
Środowisko depozycji materii organicznej jej typ genetyczny i stopień dojrzałości
. . 101
. . 106

Metodyka

. . 106

Historia termiczna

. . 107
. . 109

Metodyka

. . 109

Dane i założenia modelu

. . 110

Historia subsydencji tektonicznej

. . 110
. . 113
. . 125

Wyniki badań geofizyki wiertniczej — Jan SZEWCZYK

. . 125
Zakres wykonanych badań
. . 125
Cele badań geofizyki wiertniczej
. . 126
Wyniki badań
. . 126
Podsumowanie wyników badań
. . 131

Profilowanie prędkości średnich i pionowe profilowanie sejsmiczne — Lidia DZIEWIŃSKA, Waldemar JÓŹWIAK

. . 132
. . 141
. . 145
. . 146
. . 151
 

 

* Borys AREŃ, Elżbieta KRYSTKIEWICZ, Kazimiera LENDZION, Zdzisław MODLIŃSKI, Jolanta PACZEŚNA, Grzegorz PIEŃKOWSKI, Jędrzej POKORSKI, Wacław RYKA, Anna SZYPERKO-TELLER, Henryk TOMCZYK, Ryszard WAGNER