Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 143 (2015) - Narol IG 1 i Narol PIG 2

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Narol IG1 1, Narol PIG 2
ZESZYT 143

Redakcja naukowa: Jolanta PACZEŚNA, Katarzyna SOBIEŃ

 

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp (1.08 MB) ....... 7
Regionalne tło geologiczne – Jolanta Pacześna ....... 7
Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego Narol IG 1 – Antoni M. Żelichowski  ...... 9
Lokalizacja i parametry techniczne otworu wiertniczego Narol PIG 2 – Zdzisław Modliński ..... 10
Profile chronostratygraficzne – Jolanta Pacześna ..... 11
Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Narol IG 1 ..... 11
  pdf Profil chronostratygraficzny otworu wiertniczego Narol PIG 2 (963 KB) ..... 15
Profile litostratygraficzne – Jolanta Pacześna ..... 19
  pdf Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Narol IG 1 (772 KB) ..... 19
  pdf Profil litostratygraficzny otworu wiertniczego Narol PIG 2 (767 KB) ..... 21
Szczegółowe profile litologiczno-stratygraficzne ..... 23
  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Narol IG 1 – opracowanie zbiorowe* (1.22 MB) ..... 23
  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Narol PIG 2 – opracowanie zbiorowe** (1.18 MB) ..... 50
pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych i petrologicznych (12.05 MB) ..... 75
Kambr ..... 75
Litologia i stratygrafia – Jolanta Pacześna ..... 75
Stratygrafia utworów furongu na podstawie mikroflory akritarchowej – Zbigniew Szczepanik ..... 76
Ramienionogi z utworów furongu i jej znaczenie dla paleogeografii – Bronisława Jendryka-Fuglewicz ..... 96
Skamieniałości śladowe furongu i ich znaczenie paleośrowiskowe – Jolanta Pacześna ... 102
Petrologia utworów furongu – Magdalena Sikorska ... 105
Ordowik ... 109
Litologia i stratygrafia – Zdzisław Modliński ... 109
Biostratygrafia mikropaleontologiczna utworów ordowiku – Maria Nehring-Lefeld ... 111
Ekspertyzy petrologiczne utworów ordowiku i syluru – Anna Langier-Kuźniar ... 116
Sylur ... 121
Litologia i stratygrafia – Teresa Podhalańska ... 121
Jura ... 126
Litologia i stratygrafia – Anna Feldman-Olszewska ... 126
Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury górnej i kredy dolnej – Jolanta Smoleń ... 128
Petrologia i mikrofacje utworów jury górnej – Krzysztof Radlicz, Krystian Wójcik ... 129
Kreda ... 144
Litologia i stratygrafia – Krzysztof Leszczyński ... 144
Biostratygrafia kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa ... 149
Petrologia utworów kredy – Małgorzata Połońska ... 153
pdf Wyniki badań materii organicznej i węglowodorów (1.56 MB) ... 160
Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej
rozproszonej w utworach kambru–syluru – Izabella Grotek
... 160
Zakres i metody badań ... 160
Wyniki analizy mikroskopowej ... 160
Podsumowanie ... 167
Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko, Zofia Rzepkowska ... 168
Metody badań ... 168
Otwór wiertniczy Narol IG 1 ... 168
Otwór wiertniczy Narol PIG 2 ... 176
Charakterystyka pirolityczna badanych utworów – Przemysław Karcz ... 185
Metody badań ... 185
Otwór wiertniczy Narol IG 1 ... 185
Otwór wiertniczy Narol PIG 2 ... 189
pdf Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (788 KB) ... 193
Wyniki profilowania tektonicznego rdzenia wiertniczego z otworu Narol PIG 2 – Marek Jarosiński ... 193
Wstęp ... 193
Metody opisu oraz używane symbole i skróty ... 193
Profil strukturalny otworu ... 196
Interwały jednorodne strukturalnie ... 196
Interpretacja faz deformacji tektonicznych ... 199
Podsumowanie ... 199
Interpretacja danych sejsmicznych – Sylwia Kijewska, Katarzyna Sobień ... 199
Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka ... 201
Wyniki ... 201
Analiza tempa depozycji ... 201
Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania ... 202
pdf Wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych skał – Przemysław Karcz (638 KB) ... 205
Otwór wiertniczy Narol IG 1 ... 205
Otwór wiertniczy Narol PIG 2 ... 206
pdf Wyniki badań geofizycznych (6.59 MB) ... 267
Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Michał Roman ... 267
Zakres wykonanych badań ... 267
Profil litologiczny ... 272
Profil porowatościowy i gęstościowy ... 273
Charakterystyka termiczna ... 276
Wyniki pomiarów sejsmometrycznych – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak ... 278
Otwór wiertniczy Narol IG 1 ... 278
Otwór wiertniczy Narol PIG 2 ... 287
pdf Opróbowanie hydrogeologiczne poziomów zbiornikowych – Andrzej Sokołowski, jakub Sokołowski (832 KB) ... 296
Otwór wiertniczy Narol IG 1 ... 296
Otwór wiertniczy Narol PIG 2 ... 302
pdf Podsumowanie – Jolanta Pacześna (505 KB) ... 309
pdf Literatura (364 KB) ... 313
pdf Summary – Jolanta Pacześna (533 KB) ... 320
   
pdf Figura 3 – Narol IG 1. Profil litologiczno-stratygraficzny (2.96 MB)  
pdf Figura 4 – Narol PIG 2. Profil litologiczno-stratygraficzny (3.19 MB)  

 

  *   Krystyna Dayczak-Calikowska, Anna Feldman-Olszewska, Aleksandra Krassowska, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński,  Sylwester Marek  , Zdzisław Modliński,  Teresa Niemczycka  , Teresa Podhalańska, Joanna Roszkowska-Remin,  Henryk Tomczyk.

**   Anna Feldman-Olszewska, Kazimiera Lendzion, Krzysztof Leszczyński,  Sylwester Marek  , Zdzisław Modliński,
Teresa Niemczycka  , Jolanta Pacześna, Teresa Podhalańska, Joanna Roszkowska-Remin,  Henryk Tomczyk.