Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 145 (2015) - Lębork IG 1

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Lębork IG 1
ZESZYT 145

Redakcja naukowa: Teresa PODHALAŃSKA, Magdalena SIKORSKA-JAWOROWSKA

 

SPIS TREŚCI

  pdf Wstęp (308 KB) .......5
Lokalizacja otworu i wykonane pomiary – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska .......5
Regionalne tło geologiczne – Joanna Roszkowska-Remin .......6
  pdf Profil chronostratygraficzny – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (413 KB) ...... 9
  pdf Profil litostratygraficzny – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (216 KB) ..... 13
  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe * (558 KB) ..... 16
  pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, petrologicznych i geochemicznych (3.85 MB) ..... 55
Ordowik ..... 55
Stratygrafia i litologia – Zdzisław Modliński ..... 55
Charakterystyka sedymentologiczna utworów ordowiku górnego
oraz landoweru i wenloku (sylur) – Anna Feldman-Olszewska
..... 56
Petrografia utworów ordowiku i syluru – Anna Langier-Kuźniarowa ..... 66
Sylur ..... 74
Stratygrafia, uwagi o litologii, zarys przebiegu sedymentacji – Teresa Podhalańska ..... 74
Badania palinologiczne utworów syluru – Monika Jachowicz-Zdanowska ..... 78
Biostratygrafia i korelacja utworów wyższego syluru
na podstawie małżoraczków – Maria Nehring-Lefeld
..... 85
Perm ..... 88
Czerwony spągowiec – Jędrzej Pokorski ..... 88
Cechsztyn – Ryszard Wagner ..... 88
Mikrolitofacje i diageneza osadów węglanowych cechsztynu – Maria Wichrowska ..... 93
Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cyklotemu PZ1 cechsztynu – Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec ..... 99
Poziomy anhydrytowe w profilu cechsztynu – Tadeusz Peryt ... 103
Trias ... 106
Stratygrafia, wykształcenie litologiczne i zarys przebiegu sedymentacji – Anna Becker ... 106
Kreda ... 108
Kreda górna – Krzysztof Leszczyński, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa ... 108
Biostratygrafia osadów kredowych na podstawie mikrofauny – Eugenia Gawor-Biedowa ... 113
Paleogen ... 115
Opracowanie mikrofauny młodszego paleogenu – Jolanta Paruch-Kulczycka ... 115
  pdf Wyniki badań materii organicznej (1.56 MB) ... 117
Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej
w utworach ordowiku–syluru, permu–triasu – Izabella Grotek
... 117
Metody badań ... 117
Wyniki analizy mikroskopowej ... 117
Podsumowanie ... 123
Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko ... 123
Ilość oznaczonej materii organicznej ... 123
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości ... 131
Badania geochemiczne materii organicznej w ordowiku i sylurze metodą Rock-Eval – Marcin Janas ... 135
Przygotowanie próbek ... 137
Interpretacja wyników dla poszczególnych przedziałów stratygraficznych ... 137
Zbiorcza interpretacja wyników dla wszystkich próbek z profilu ordowiku i syluru ... 149
Podsumowanie ... 152
pdf Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka (683 KB) ... 153
Metody badań ... 153
Wyniki ... 153
Analiza tempa depozycji ... 153
Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania ... 154
  pdf  Wyniki badań geofizycznych (869 KB) ... 157
Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Michał Roman ... 157
Zakres wykonanych badań ... 157
Ocena jakości danych ... 157
Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej ... 160
Opracowanie wyników pomiarów prędkości średnich – Lidia Dziwińska, Waldemar Jóźwiak ... 162
  pdf Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski (275 KB) ... 171
Podsumowanie ... 173
  pdf Najważniejsze wyniki badań – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (183 KB) ... 174
  pdf Literatura (400 KB) ... 178
  pdf Summary – Teresa Podhalańska, Magdalena Sikorska-Jaworowska (305 KB) ... 185
   
  pdf Figura 2 – profil litologiczno-stratygraficzny (1.06 MB)  
   
* Anna Becker, Grzegorz Czapowski, Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Jacek R. Kasiński, Krzysztof Leszczyński, Zdzisław Modliński, Teresa Podhalańska, Anna Szyperko-Śliwczyńska, Henryk Tomczyk, Ryszard Wagner