Wiadomości PIG (1996-08) nr 60


Wizyta premiera Aleksandra Łuczaka w Instytucie

B. Żbikowska

   


W dniu 8 lipca br. Instytut gościł Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prof. dr. hab. Aleksandra Łuczaka. Pan premier powitany został przez dyrektora naczelnego prof. dr hab. S. Speczika, dyrektor mgr M. Stacewicz i dr B. Żbikowską. Gość zwiedził Muzeum Geologiczne podziwiając jego architekturę i wystrój, pracownie komputerowe Ośrodka Komputeryzacji Badań, Zakładu Geologii Czwartorzędu i Zakładu Publikacji, pomieszczenia Centralnej Bazy Danych Geologicznych oraz Centralne Laboratorium Chemiczne i nowe pomieszczenia Centralnego Archiwum Geologicznego. Wizyta zakończyła się spotkaniem w Klubie Geologa, na którym byli też obecni przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. K. Jaworowski i dyrektor dr M. Podemski. Premier A. Łuczak był pod dużym wrażeniem tego co zobaczył i usłyszał podczas swojej wizyty, czemu dał wyraz w wywiadzie dla PAP. Była to pierwsza wizyta Przewodniczącego KBN w naszym Instytucie, ale jak nas zapewniał, nie ostatnia.


Nowości w Zakładzie Geofizyki

M. Lindner

Rozmowa z kierownikiem Zakładu Geofizyki doc. dr Stefanem Młynarskim (plik .doc)


Szlakiem parków narodowych USA

J. Gągol

   


W trzech kolejnych lipcowych numerach „Magazynu Rodzinnego”, cotygodniowego dodatku kieleckiego „Słowa Ludu”, ukazała się obszerna, interesująca i bogato ilustrowana barwnymi zdjęciami, krajoznawcza relacja z podróży geologów Instytutu: dr Z. Migaszewskiego, prof. dr hab. W. Ryki, dr inż. P. Pasławskiego i mgr W. Treli po parkach narodowych zachodniej części USA. Opowieść kierownika wyprawy dr Z. Migaszewskiego spisała i przysposobiła do druku red. Lidia Cichocka. Trzytygodniowy pobyt (12.05. – 2.06. br.) grupy geologów Instytutu w USA, którego tragicznym momentem była śmierć prof. W. Ryki w parku Yellowstone, odbył się w ramach badań wpływu antropopresji na stan parków narodowych, realizowanych w Oddziale Świętokrzyskim we współpracy z amerykańską służbą geologiczną geochemicznych finansowanych z II Funduszu im. Marii Skłodowskiej-Curie.


Polskie góry złota

M. Lindner

   


Pod takim tytułem ukazał się w „Rzeczypospolitej” z 22-23 czerwca br. artykuł Krystyny Forowicz. O złożach złota w Polsce i na świecie oraz o badaniach prowadzonych przez Instytut w Sudetach mówił dyrektor naczelny Instytutu prof. dr hab. St. Speczik. Dyrektor powiedział m.in: „... Jest szansa, aby uruchomić w Polsce produkcję złota na szerszą skalę przemysłową. (...) Co roku geolodzy z PIG rewaloryzują złotonośne miejsca, które kiedyś zostały porzucone, bo uznano, iż eksploatacja ich jest nieekonomiczna. W ub. roku na podstawie dotychczasowej wiedzy, bez większych dodatkowych badań, PIG przygotował 10 prospektów dotyczących wydobycia złota. Były one przedmiotem ubiegłorocznego przetargu. Zgłosiły się dwie firmy: polska i australijska i one otrzymały koncesje. (...) PIG spodziewa się, że będzie coraz więcej inwestorów – poszukiwaczy krajowych i zagranicznych. Nie ma tygodnia, żeby w Instytucie ktoś do nas nie przyjeżdżał i o złoto nie wypytywał. Pieniądze, które kiedyś Komitet Badań Naukowych zainwestował w jeszcze wówczas mrzonki o „górach złota” dziś mogą zwrócić się z nawiązką. Wprawdzie gorączka złota nam nie grozi na razie – zastrzegają geolodzy, Sudety nie staną się polskim Klondike (o zasobach 300 ton), ale nasze złote bogactwo szacowane jest na kilkadziesiąt ton. Przemysłowa eksploatacja złóż, zaniechana w latach 40-tych, może ulokować Polskę na czwartym miejscu wśród europejskich producentów drogiego metalu, po Francji, Szwecji i Finlandii...”.


Polsko-amerykańskie badania złoża miedzi w rejonie Myszkowa

M. Lindner

   


Amerykańska służba geologiczna w Denver wydała informację promującą wspólne badania rud miedzi typu porfirowego w południowej Polsce. Badania prowadzone w ramach tematu „Poszukiwania geochemiczne złóż mineralnych na obszarach zakrytych”, są finansowane z II Funduszu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Głównymi wykonawcami tematu są: ze strony polskiej dyrektor dr M. Podemski, ze strony amerykańskiej dr M. A. Chaffee.


Recenzje zagraniczne

M. Lindner

   


W nr 3 z 1996 r. Journal Sedimentary Research ukazała się obszerna recenzja opracowanych pod redakcją G. Czapowskiego i A. Gąsiewicza materiałów przedstawionych na konferencji naukowej pt. „Trzeciorzędowa formacja siarkonośna zapadliska przedkarpackiego”, opublikowanych w naszym Geological Quarterly, vol. 38, no 3, 1994. Konferencja odbyła się w Instytucie w Warszawie w październiku 1993 r., z okazji 40-lecia odkrycia złóż siarki rodzimej.


Pozostanie w naszej pamięci

B. Słowańska

   


W dniu 28 lipca 1996 r. zmarł nagle wieloletni pracownik Instytutu Eugeniusz Rostkowski. Miał 66 lat.

Pana Eugeniusza, mimo że był jeszcze młody, kojarzę z Instytutem od początków jego istnienia. Pamiętam Go jako Kierownika Działu Administracji Instytutu. Lubił swoją pracę, był odpowiedzialny, zapobiegliwy, surowy i wymagający, ale zawsze uśmiechnięty i gotowy do niesienia pomocy w każdej, najdrobniejszej nawet sprawie. Był wszędzie, wszystkiego doglądał, wszystkim się przejmował. Sprawdzał wieczorami czy światła zostały pogaszone, czajniki wyłączone, okna zamknięte. Bardzo często stał rano przed wejściem, a koło Niego kręcił się bezdomny kotek. Pan Eugeniusz witał mnie w progu uśmiechem i zdawkową uwagą o pogodzie lub najświeższą wiadomością z życia instytutowego lub polityki, ale zawsze czułam, że patrzy też bacznie czy wytarłam na wycieraczce obuwie. Bywało też, że taktownie, ale stanowczo, zgłaszał mi krytyczne uwagi z wyniku wieczornej kontroli. Czasami też chwalił! ("Pani Basiu, teraz jest wszystko w porządku"). Odbierałam te pochwały z największym zadowoleniem. Tak było do piątku poprzedzającego o dwa dni datę Jego śmierci. Nic nie zapowiadało, że Pan Eugeniusz od nas odejdzie. Był jak zawsze pogodny, świetnie wyglądał i miał plany na następny tydzień.

W poniedziałek rano przyszłam do pracy i zastałam w hallu spuchniętą od płaczu, ale pełniącą dyżur – Żonę Pana Eugeniusza. Przed wejściem do gmachu siedział mały kotek...

Miał Pan Eugeniusz jedną wadę (a może zaletę?) – przejmował się wszystkim ponad miarę. Nie pomogło Mu to pewnie w krótkim, intensywnym życiu, ale pozostało po Nim na trwałe wspomnienie o Człowieku i Szefie tak związanym ze swym ukochanym miejscem pracy, że do końca swych dni, już na emeryturze, był tu Gospodarzem.

Będzie nam bardzo brakowało Pana Eugeniusza.


Ważniejsze wydarzenia lipca 1996 r.

Redakcja

   


30.06.-6.07. W Warszawie w hotelu URM Belwederska odbyło się międzynarodowe sympozjum ECOS VI poświęcone problematyce konodontów w Europie. Organizatorem sympozjum był Instytut Paleobiologii PAN, a członkami komitetu organizacyjnego byli z ramienia Instytutu doc. dr hab. Hanna Matyja i doc. dr hab. Marek Narkiewicz. Dział Marketingu i Promocji Instytutu pomagał w sprawach organizacyjnych.

1.07. W Ministerstwie OŚZNiL odbyło się pod przewodnictwem ministra A. Mierzwińskiego zebranie poświęcone rozbudowie sieci komputerowej w ministerstwie i zintegrowaniu jej z systemami komputerowymi jednostek podległych i współpracujących, w tym naszego Instytutu. W zebraniu uczestniczyli dyrektor dr M. Podemski i mgr A. Berestka, którzy zaoferowali Ministrowi przekazanie kilkuletnich doświadczeń z działania naszej sieci komputerowej.

1-3.07. Mgr P. Poprawa przebywał w Litewskiej Służbie Geologicznej w Wilnie w związku z realizacją wspólnego tematu „Porównawcze prace geologiczno-geochemiczne w celu opracowania kompleksu staropaleozoicznego w polskiej, litewskiej i rosyjskiej części syneklizy perybałtyckiej”.

1-7.07. Mgr M. Lipiec z Zakładu Geologii Regionalnej i Naftowej przebywał w Londynie na konferencji dotyczącej rozwoju i znaczenia ramp węglanowych, zorganizowanej przez British Sedimentological Research Group. Mgr Lipiec przedstawił poster „Ewolucja szelfu węglanowego z rampy węglanowej – przykład turneju Pomorza Zachodniego”, a następnie zwiedził nowoczesne laboratorium izotopowe Royal Halloway University of London w Eghan.

11.07. W Instytucie złożył wizytę przewodniczący KBN prof. dr hab. A. Łuczak.

16.07.-3.08. Prof. dr hab. T. Peryt i dr O. Peryt (od 24.07.) przebywali na Ukrainie, gdzie pobierali próbki do badań mikropaleontologicznych w ramach grantu dotyczącego korelacji ewaporytów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego.

17.07. Na kolejnym spotkaniu Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszowych odkrycia i eksploatacji złóż miedzi ustalono szczegóły organizacji wystaw okolicznościowych. Z KGHM Polska Miedź SA obecny był mgr A. Banaszak.

17.07. Dział Marketingu i Promocji przygotował w Ministerstwie OŚZNiL wystawę pt. „PIG – główny koordynator i wykonawca prac kartograficznych”. Materiały na wystawę dostarczyli doc. dr hab. M. Graniczny i mgr W. Gogołek.

22-23.07. Dr M. Stępniewski z Zakładu Petrologii wziął udział w dorocznej konferencji Towarzystwa Meteorytowego w Berlinie, na której przedstawił poster o badanym w Instytucie meteorycie z Baszkówki koło Głoskowa.

23.07. W Instytucie złożył wizytę wicedyrektor IMiGW mgr inż. R. Klejnowski. Podczas wizyty zapoznał się z wyposażeniem Centralnego Laboratorium Chemicznego i stanem komputeryzacji, zwłaszcza kartografii geologicznej.

26.07. W Instytucie odbył się walny zjazd Sekcji Geologii Krajowego Komitetu Geologii i Wiertnictwa NSZZ „Solidarność”. Obecny był minister dr K. Szamałek, prezes NFOŚiGW mgr J. Kędzierski, dyrektor dr H. J. Jezierski oraz dyrektorzy wielu przedsiębiorstw. Dyrekcję Instytutu reprezentowali dr M. Podemski i inż. J. Drzewiński.