Wiadomości PIG (2004-11) nr 164
ImagePełna wersja - format PDF 1060 KB
W tym numerze:

Grzegorz Pieńkowski
Nowy geopark "Dolina Kamiennej"
Geoparki stanowić mają jeden z ważnych aspektów idei zrównoważonego rozwoju, wspieranej także przez władze i społeczności lokalne.

Karol Sabath
VIII Festiwal Nauki w Państwowym Instytucie Geologicznym
Maskotką pierwszego warszawskiego Festiwalu Nauki był pierzasty dilofozaur Dyzio, zrekonstruowany przez Martę Szubert dla Muzeum Geologicznego. Od tego czasu dinozaury i ich tropy regularnie pojawiały się w propozycjach festiwalowych Państwowego Instytutu Geologicznego.

Monika Cyrklewicz
Jan Wyżykowski – człowiek i legenda
29 października br. minęła 30. rocznica śmierci Jana Wyżykowskiego. Z tej okazji delegacja Państwowego Instytutu Geologicznego złożyła wieniec na grobie wybitnego geologa w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.

Barbara Żbikowska
Wystawa w Olsztynie
W dniach od 5 do 7 października br. Państwowy Instytut Geologiczny uczestniczył w 6. Polsko-Białoruskiej Wystawie Naukowo-Technicznej, która odbywała się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ryszard Dobracki OP PIG
Wieści ze Szczecina
W ramach współpracy polskiej służby geologicznej oraz służb Meklemburgii–Pomorza Przedniego (LUNG, Neubrandenburg) 9 października odbyła się wycieczka geologiczna na wyspę Wolin i wybrzeże rewalskie.W skrócie: październik 2004

27.09–2.10  T. Gidziński wziął udział w kursie Sommer-Universität Bremen „Anwendung geohydrologischer Erkundungs und Berechnungsmethoden bei Untergrundverunreinigungen“.

27.09–2.10  Na konsultacje dotyczące tematu „Analiza porównawcza paleozoicznych basenów ewaporatowych Polski i Białorusi”, na zaproszenie T. Peryta do PIG przyjechali A. Makhnach, S. Kruchek, L. Gulis oraz E. Vysotskiy z mińskiego Instytutu Nauk Geologicznych NANB.

27.09–2.10  W Sudak na Krymie odbyła się konferencja “Oil and Gas of Ukraine 2004”, podczas której L. Janowski, R. Kopciowski i W. Ryłko z OK PIG przedstawili „Geological map of the Outer Carpathians; borderlands of Poland, Ukraine and Slovakia”.

30.09–1.10  W Ispra (Włochy) dbyły się warsztaty dotyczące problematyki osuwiskowej. Uczestniczył w nich D. Grabowski.

3–5.10  M. Graniczny wziął udział w konferencji „Geohazards. Ireland at Risk”, która odbyła się w Dublinie.

4–8.10  J. Szewczyk, na konferencji „New and Classical Applications of Heat Flow Studies”, która odbyła się w Aachen (Niemcy), przedstawił referat “Subsurface paleotemperatures and normal heat flow”.

5–10.10  L. Marks został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego EuroGeoSurveys podczas dorocznego spotkania w Berlinie.

8–16.10  H. Kiersnowski wziął udział w konferencji „Environmental reconstruction and stratigraphy in the Paleozoic” oraz w „2004 Central European Meeting of IGCP 469” we Freibergu.

10–13.10  W Pradze, na konferencji AAPG, P. Krzywiec i J. Gutowski przedstawili 6 prezentacji.

11–15.10  T. M. Peryt przedstawił referat „Sedimentation of the Middle Miocene Badenian evaporates in the Carpathian Foreland Basin” na konferencji w Abu Dhabi.

11–15.10  Na zaproszenie J. Szewczyka w PIG gościł J. Safanda z Czeskiej Akademii Nauk.

19–23.10  W Bratysławie odbyła się konferencja „Ways and novel techniques to establish harmonised inventories of waste materials from mineral extraction across Europe”. J. Kasiński i M. Gientka przedstawili wyniki prac prowadzonych w ramach umowy z Joint Research Center w Ispra.

20–23.10  T. Smakowski wziął udział w posiedzeniu roboczym Raw Material Supply Expert Group w Brukseli.