Wiadomości PIG (2004-12) nr 165
ImagePełna wersja - format PDF 961 KB


W tym numerze:

Mirosław Rutkowski
Barbórka w Instytucie
Jak co roku w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie obchodziliśmy tradycyjne święto górników i geologów.

Mirosław Rutkowski
Barbórkowe odznaczenia i nominacje

Mirosław Rutkowski
Profesor Ryszard Wagner
30 listopada br. prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominację profesorską docentowi Ryszardowi Wagnerowi z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Maja Kowalska
Największe targi ekologiczne – Poleko 2004
Międzynarodowe targi Poleko, odbywające się co roku w Poznaniu, są największą imprezą tego typu nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowowschodniej. O ich międzynarodowej randze świadczy tradycyjnie duży udział zagranicznych wystawców.

Mirosław Rutkowski
Dyrektorskie spotkanie
W odróżnieniu od uroczystej Barbórki spotkanie członków dyrekcji z pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego, które odbyło się 15 grudnia w Warszawie, miało czysto roboczy charakter.

Monika Cyrklewicz
Maszyny wodne
Dnia 15 grudnia br. w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie odbył się Turniej Maszyn Wodnych organizowany przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi.W skrócie: listopad 2004

27.10–2.11 Wykłady „Uses of satellite and ground–based SAR interferometry in landslide investigations” w warszawskim PIG wygłosił J. Wasowski z Bari (Włochy).

31.10–7.11 M. Graniczny wziął udział w spotkaniu „The impact of Mega–floods...” organizowanym przez ICSU, IUGS, INQUA i IGCP w Maputo (Mozambik). Przedstawił referat dotyczący monitoringu powodzi na Odrze ( lato 1997 r.).

8–11.11 W Orleanie (Francja) odbyło się spotkanie IGOS, organizowane przez BRGM i ESA. w którym udział wzięły I. Śmietańska i A. Piątkowska.

9–12.11 M. Piwocki wziął udział w konferencji organizowanej przez ONZ w Genewie, poświęconej międzynarodowej klasyfikacji zasobów paliw kopalnych.

11–12.11 W spotkaniu końcowym dotyczącym inicjatywy „Atlasu Południowego Basenu Permskiego”, które odbyło się w Utrechcie (Holandia), wziął udział T. Peryt.

17–21.11 W Paryżu odbyło się spotkanie kończące realizację projektu EUROSEISMIC oraz coroczny zjazd FOREGS Marine Geology Contact Group. W posiedzeniach uczestniczyli J. Zachowicz, R. Kramarska, Sz. Uścinowicz, P. Przeździecki oraz J. Żmuda z OGM PIG.

17–21.11 W spotkaniu poświęconym pracom nad cyfrowym słownikiem geologicznym „Multilingual Thesaurus of Geosciences”, przygotowywanym pod auspicjami IUGS, w Rzymie, uczestniczył T. Mardal.

18–21.11 Spotkanie końcowe projektu ALARM w ramach V Programu Ramowego UE odbyło się w Padwie. Udział w nim wzięli W. Rączkowski i T. Mrozek z OK PIG.

22–25.11 We Frankfurcie odbyło się seminarium „In–Situ Sanierung” dotyczące zanieczyszczenia środowiska przez stare gazownie. W spotkaniu uczestniczył W. Irmiński.

24–25.11 W Brukseli, podczas plenarnego spotkania reprezentantów CCMS–NATO, I. Ploch prezentowała projekt „Jurassic and Cretaceous paleoclimates...”, a G. Pieńkowski przedstawił projekt „Security Issue: Storage of Petroleum in Salt Caverns”.