Wiadomości PIG (1996-10) nr 62


Instytut w Internecie
A. Podemski
   
W czerwcu br. zapowiadaliśmy w „Wiadomościach” (nr 6), że wkrótce Instytut uruchomi własną stronę (home page) WWW z informacją o naszej firmie. Informacje o Instytucie w języku polskim i angielskim można już uzyskać na całym świecie pod adresem: http://www.pgi.waw.pl.

W I etapie przygotowania strony projektanci ograniczyli się do podania podstawowych informacji o działalności, zadaniach oraz strukturze organizacyjnej Instytutu wraz z adresami i „e-mailami” dyrektorów i kierowników poszczególnych oddziałów, zakładów i działów. Zainstalowano również oprogramowanie monitorujące połączenia z naszym serwerem (http://www.pgi.waw.pl/raport.html). W następnej kolejności zostanie umieszczona informacja o usługach oferowanych przez firmę wraz z krótkim przeglądem zawartości naszych archiwów. Poszerzona zostanie również informacja o poszczególnych jednostkach organizacyjnych Instytutu. Wszelkie ewentualne sugestie i uwagi odnośnie naszej strony prosimy kierować na adres webmastera strony (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


Oddział Geologii Morza będzie miał nową siedzibę
B. Żbikowska
   
Od dwóch lat Instytut zabiegał o fundusze na budowę i o lokalizację dla nowej siedziby Oddziału Geologii Morza. Właściciel gruntu, na którym stoi obecny budynek Oddziału nie wydał bowiem zgody na dalsze przedłużenie dzierżawy. Starania zostały uwieńczone sukcesem. I oto w dniu 13 września br odbyła się w Gdańsku-Oliwie wzruszająca uroczystość położenia kamienia węgielnego i poświęcenia ziemi pod nowy gmach Oddziału. Zabezpieczony w stalowej tulei Akt Erekcyjny wmurował własnoręcznie minister Krzysztof Szamałek, wykazując przy tym dużą wprawę we władaniu kielnią.

Budynek zaprojektowany przez inż. architekta Ryszarda Białego stanie na terenie należącym do Polskiej Akademii Nauk, tuż obok Instytutu Budownictwa Wodnego. Teren ten otoczony Lasami Oliwskimi nosi nazwę Doliny Radości.

W okolicznościowym przemówieniu dyrektor S.Speczik powiedział, że wysoki poziom prac Oddziału, jego osiągnięcia i zdobywane nagrody, to był przysłowiowy klucz, który starającym się otwierał niemal wszystkie drzwi. Także minister K. Szamałek podkreślił w swoim wystąpieniu, że osiągnięcia Instytutu, w tym Oddziału w Sopocie, są świadectwem umacniania się polskiej geologii. Powiedział również, że pomagając Instytutowi w przezwyciężaniu różnych przeszkód formalno-prawnych, czynił to z satysfakcją, wynikającą z przekonania, że robi coś dla „dobrych”.

W uroczystości, prócz chwil powagi i wzruszenia, nie zabrakło elementów humorystycznych. Ogólną wesołość wywołało wystąpienie dyrektora S. Cwojdzińskiego (Oddział Dolnośląski), który, przekazując na ręce dyrektora Joanny Zachowicz ufundowaną przez oddziały regionalne PIG kamienną tablicę pamiątkową, przedstawił w barwny i dowcipny sposób historię kierowanego przez Nią Oddziału.

Na uroczystość przybyli zaproszeni przez dyrekcję PIG przedstawiciele instytucji, którym zawdzięczamy możliwość realizowania tej inwestycji. Ministerstwo OŚZNiL reprezentował Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju K. Szamałek. Komitet Badań Naukowych, który przyznał na budowę pokaźne fundusze, reprezentowali Jan Kołodziejski (Departament Badań) i prof. dr hab. J. Pinińska-Krajewska (Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu). Niestety, nie udało się dotrzeć na czas do Gdańska prof. dr hab. A. Łuczakowi (przewodniczący KBN). Władze PAN, które wyraziły zgodę na dzierżawę terenu pod budowę, reprezentował prof. dr hab. K. Thiel (Sekretarz Wydziału IV) i A. Robakiewicz (dyrektor IBW PAN). Obok symbolicznego głazu pomnika zgromadzili się licznie pracownicy Oddziału Geologii Morza i delegacje wielu współpracujących z nim uczelni i instytutów naukowych Wybrzeża.


Sieć Stacjonarnych Obserwacji Wód Podziemnych w Polsce - stan obecny i przyszłość
B. Kazimierski
 • plik .doc


 • Dzień geologiczny w Kielcach
  T. Wróbleski
     
  16 września 1995 r., w ramach inicjatywy Europejskiej Asocjacji Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO w Europie, w Oddziale Świętokrzyskim Instytutu zorganizowano Dzień Wycieczek Geologicznych. W Kielcach zaproponowano wówczas, aby 16 września utrwalić jako międzynarodowy dzień geologiczny. Ideą tą zainteresowało się wiele osób z różnych środowisk, także dr H. J. Jezierski, dyrektor Departamentu Geologii MOŚZNiL.

  Konsekwentnie 16 września 1996 r. obchodzono w Kielcach Dzień Geologiczny. W Oddziale Świętokrzyskim otwarto z tej okazji czasową wystawę mineralogiczną pt. „Tęcza w kamieniu”, przygotowaną przez mgr J. Studencką. Zbiór różnobarwnych minerałów wypożyczony przez Muzeum Geologiczne PIG w Warszawie uzupełniono wieloma eksponatami z Gór Świętokrzyskich. Wystawę otworzył dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego, doc. dr hab. Z. Kowalczewski w obecności geologa wojewódzkiego, mgr inż. W. Drozda, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, mgr inż. J. Pajdaka, przedstawicieli środków przekazu i zaproszonych gości. Po obejrzeniu zbiorów odbyła się w sali konferencyjnej Oddziału prezentacja nowej, wydanej przez Instytut, Mapy geologiczno-krajoznawczej Gór Świętokrzyskich w skali 1:200 000. Mapa popularyzująca geologię oraz chronione obiekty przyrody Gór Świętokrzyskich wzbudziła ogólne zainteresowanie i już jest propagowana w regionalnych mediach. Tradycyjnie w tym dniu dyżur w rezerwacie przyrody nieożywionej „Kadzielnia” pełnił doc. dr Z. Rubinowski.


  Interkamień
  M. Lindner
     
  W dniach 25-28.09.1996 r. odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ ‘96, zorganizowane przez Centrum Targowe Kielce i Oddział Świętokrzyski Instytutu. W dniu 27.09. na terenie Targów odbyła się sesja promocyjna „Kamień w budownictwie”. Specjaliści z Instytutu przedstawili stan rozpoznania złóż, możliwości ich eksploatacji oraz charakterystykę jakości krajowych skalnych surowców budowlanych. Referaty wygłosili: S. Przeniosło, B. Radwanek-Bąk, A. Stachowiak, J. Gągol i T. Wróblewski.

  Tradycyjnie Dział Marketingu i Promocji oraz Sekcja Dystrybucji Wydawnictw, w osobach mgr K. Walaskowej, dr B. Żbikowskiej i mgr A. Miesztalskiego zorganizowali, wystawę i stoisko sprzedaży wydawnictw Instytutu.


  Replika meteorytu BASZKÓWKA w Głoskowie
  W. Mizerski
     
  W dniu 3 września 1996 r. w sali Klubu GRYF w Głoskowie pod Piasecznem odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona osobliwościom Głoskowa i okolic. W klubie zebrało się kilkudziesięciu mieszkańców gminy Głosków, władze gminy wraz z burmistrzem Piaseczna, Marianem Żukowskim, przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i inni zaproszeni goście. W pierwszej części pracownicy Instytutu wygłosili dwa referaty. Dr Marian Stępniewski przedstawił referat pt. „Meteoryty – goście z Kosmosu”, zaś dr Leszek Bojarski – „Wody termalne na terenie gminy Piaseczno”. Po referatach nastąpiła dyskusja zdominowana przez meteoryt BASZKÓWKA, który spadł dwa lata temu we wsi o tej samej nazwie i został następnie przekazany do Muzeum Geologicznego PIG, które wypłaciło znalazcy nagrodę pieniężną. W drugiej części przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego przekazali na ręce burmistrza Piaseczna gablotę z wierną repliką meteorytu BASZKÓWKA. Replika ta, od dnia następnego, została wyeksponowana w Bibliotece Publicznej w Głoskowie.

  Sesji towarzyszyła wystawa prac plastycznych rodziny Nastałych i Stefana Lisowskiego. Uroczystość w klubie GRYF w Głoskowie miała zatem wymiar zarówno naukowy, jak i kulturalny, co docenili przybyli na sesję mieszkańcy Głoskowa i okolic.


  Ważniejsze wydarzenia września 1996 r.
  Redakcja
     
  1-7.09. Dyrektor d/s Służby Geologicznej dr M. Podemski i Kierownik Ośrodka Koordynacji Prac Kartograficznych doc. dr hab. M. Graniczny brali udział w posiedzeniu FOREGS (forum dyrektorów europejskich służb geologicznych), zorganizowanym przez węgierską i słowacką służbą geologiczną. W Budapeszcie odbyły się dwudniowe obrady, po których nastąpiła trzydniowa wycieczka geologiczna po Słowacji.

  7-12.09. Dr A. Ber brał udział w Terenowym Sympozjum Grupy Bałtyckiej INQUA, które odbyło się na Litwie.

  8-14.09. Dr G. Nowak przebywał w Holandii na 48 sesji Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla.

  11.09. Odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Instytutu z przedstawicielami związków zawodowych, na którym kończono dyskusję nad ostateczną wersją regulaminu pracy Instytutu.

  13.09. W Sopocie odbyło się uroczyste położenie kamienia węgielnego pod nowy budynek Oddziału Geologii Morza.

  15-22.09. Mgr T. Janicki uczestniczył w finansowanych przez NATO, pod hasłem „Integracja systemów zarządzania danymi o środowisku naturalnym”, warsztatach roboczych zorganizowanych przez Uniwersytet w Izmirze, w Turcji. Wygłosił referat pt. „Ocena wpływu eksploatacji siarki na środowisko naturalne przy zastosowaniu teledetekcji i GIS”.

  22-29.09. Mgr T. Krzywiec, mgr M. Jarosiński, mgr J. Grabowski i mgr P. Poprawa wzięli udział w konferencji międzynarodowego programu badawczego EUROPROBE-PANCARDI w Austrii.

  23.09. Zarządzeniem nr 16, Dyrektor Naczelny PIG powołał Komisję d/s oceny prac podlegających przepisom ustawy o prawie autorskim, w składzie: prof. dr hab. L. Marks – przewodniczący, prof. dr hab. Cz. Królikowski, doc. dr hab. H. Matyja, mgr W. Irmiński – członkowie i B. Bańkowska-Zajączkowska – sekretarz.

  27.09. Ukazało się zarządzenie nr 17 Dyrektora Naczelnego w sprawie wdrożenia regulaminu pracy Państwowego Instytutu Geologicznego. Regulamin wchodzi w życie 21.10.1996 r.

  27-28.09. Na zaproszenie Dyrektora Naczelnego Instytutu, prof. dr hab. S. Speczika, gościł w Instytucie dr Rein Raundsep, Dyrektor d/s Naukowych Estońskiej Służby Geologicznej. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy między Estońską Służbą Geologiczną, a Instytutem, w nawiązaniu do propozycji współpracy między Ministerstwem OŚZNiL, a Ministerstwem Ochrony Środowiska Estonii. Przyszła współpraca Instytutu z Estońską Służbą Geologiczną obejmie, między innymi, badania wczesnego paleozoiku, geologię morza, kartografię, monitoring wód podziemnych. Gość zwiedził też Ośrodek Komputeryzacji Badań i Centralne Laboratorium Chemiczne.

  30.09.-4.10. Dr J. Rzechowski przebywał w Czechach i w Austrii na sympozjum IGCP-378, dotyczącym stratygrafii stratotypowych profilów lessu Europy.