Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 148 (2018) - Unisław IG 1

 PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Unisław IG 1 ZESZYT 148

Redakcja naukowa: Hanna Matyja, Jolanta Iwańczuk

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp – Hanna Matyja (374 KB)

.... 5

  pdf Profil chronostratygraficzny – Jolanta Iwańczuk (zestawienie) (282 KB)

.... 7
  pdf Profil litostratygraficzny – Jolanta Iwańczuk (zestawienie) (337 KB) .... 12

  pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny – opracowanie zbiorowe * (451 KB)

.... 18

pdf Wyniki badań litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych i petrologicznych (5.06 MB)

.... 46
Dewon .... 46
Koralowce i stromatoporoidy żywetu i niższej części franu – Elżbieta Sarnecka .... 46

Stratygrafia i uwagi o wykształceniu facjalnym utworów najwyżego żywetu i dewonu górnego – Hanna Matyja

.... 47
Perm .... 52
 Utwory czerwonego spągowca – Hubert Kiersnowski .... 52
Petrografia utworów czerwonego spągowca – Marta Kuberska .... 55

Cechsztyn na paleostrukturze Unisławia – Ryszard Wagner

.... 65
 Analiza mikrofacjalna i diageneza utworów cechsztynu – Maria Wichrowska .... 75
Trias .... 85

Wstęp – Anna Becker

.... 85

Wykształcenie i zarys przebiegu sedymentacji utworów pstrego piaskowca – Anna Becker

.... 85

Wyniki badań litologicznych wapienia muszlowego – Lidia Adach

.... 86

Wykształcenie i zarys przebiegu sedymentacji utworów kajpru – Anna Becker

.... 87

Wyniki badań palinologicznych warstw kłodawskich dolnych – Teresa Orłowska-Zwolińska

.... 88
Jura .... 88

Jura dolna – grupa Kamiennej – Grzegorz Pieńkowski

.... 88

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury środkowej – Anna Feldman-Olszewska

... 90

Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury górnej i beriasu dolnego (kreda dolna) – Anna Feldman-Olszewska

... 93

Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury górnej – Jolanta Smoleń

... 94
Kreda ... 95

Stratygrafia i litologia utworów kredy – Krzysztof Leszczyński

... 95

Biostratygrafia skał kredy górnej na podstawie otwornic – Eugenia Gawor-Biedowa

...101
Paleogen i neogen ... 106
Paleogen i neogen w rejonie otworu wiertniczego Unisław IG 1 – Jacek Kasiński ... 106
  pdf Wyniki badań materii organicznej (936 KB) ...108
Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna ma­terii organicznej roz­proszonej w utworach dewonu górnego i permu – Izabella Grotek ... 108
Wstęp ... 108

Omówienie wyników analiz

... 108
Charakterystyka geochemiczna materii organicznej – Ewa Klimuszko ... 111

Ilość oznaczonej materii organicznej

... 111
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny i stopień dojrzałości ... 115
Podsumowanie ... 116
Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock-Eval – Marcin Janas ... 116

Wstęp

... 116

Przygotowanie próbek

... 116

Interpretacja wyników

... 118
Podsumowanie i dyskusja wyników ... 126
  pdf Wyniki badań właściwości fizycznych skał – Przemysław Karcz (392 KB) ... 128
  pdf Wyniki badań tektonicznych, historii termicznej i warunków pogrzebania (1.52 MB) ... 151
Interpretacja profilu sejsmicznego – Andrzej Głuszyński  ... 151
Analiza tempa depozycji oraz modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania – Ireneusz Dyrka ... 153
Wstęp i metody badań  ... 153
Analiza tempa depozycji  ... 153
Modelowanie historii termicznej i warunków pogrzebania ... 154
  pdf Wyniki badań geofizycznych (925 KB) ... 157
Geofizyka otworowa – Michał Grzegorz Roman  ... 157
Zakres wykonanych badań  ... 157

Ocena jakości danych

... 159

Interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej

... 160
Opracowanie pomiaru prędkości średnich – Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak  ... 160
pdf Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych – Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski (578 KB) ... 172
Wstęp ...172
Wyniki opróbowania  ...172
I etap opróbowania – w trakcie wiercenia w otworze niezarurowanym przy użyciu rurowych próbników złoża  ...172
II etap opróbowania – po zakończeniu wiercenia w otworze niezarurowanym przy użyciu rurowych próbników złoża  ... 175
III etap opróbowania – rurowymi próbnikami złoża po zakończeniu wiercenia w otworze zarurowanym oraz w otworze uzbrojonym do eksploatacji przy zastosowaniu hydroperforacji i dwustopniowego kwasowania  ... 177
Podsumowanie ... 181
  pdf Najważniejsze wyniki badań – Hanna Matyja (215 KB) ... 182
  pdf Literatura (466 KB) ... 186
  pdf Summary – Hanna Matyja (233 KB) ... 193

 

  pdf Figura 2 – Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Unisław IG 1 (pl/ang) (6.68 MB)

*Lidia Adach, Anna Becker, Anna Feldman-Olszewska, Maria Franczyk, Irena Gajewska, Maria Jaskowiak- -Schoeneichowa, Jacek Robert Kasiński, Krzysztof Leszczyński, Sylwester Marek , Hanna Matyja, Lech Miłaczewski,  Teresa Niemczycka , Grzegorz Pieńkowski, Jędrzej Pokorski, Anna Raczyńska, Anna Ryll, Anna Szyperko-Teller, Ryszard Wagner