Prof. Głęb. Otw. Wiert., z. 161 (2021) – Nowa Rola P 9

PROFILE GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – Nowa Rola P 9  ZESZYT 161

Redakcja naukowa: Andrzej Chmielewski, Sławomir Oszczepalski

SPIS TREŚCI

pdf Wstęp (1018 KB) Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ...5
pdf Profil chronostratygraficzny (340 KB) Anna Becker, Andrzej Chmielewski, Hubert Kiersnowski, Sławomir Oszczepalski, Joanna Rychel, Paweł Urbański, Ryszard Wagner ...16
pdf Profil litostratygraficzny (377 KB) Anna Becker, Andrzej Chmielewski, Hubert Kiersnowski, Sławomir Oszczepalski, Joanna Rychel, Paweł Urbański, Ryszard Wagner  ...18
pdf Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny (583 KB) –  Anna Becker, Andrzej Chmielewski, Hubert Kiersnowski, Sławomir Oszczepalski, Joanna Rychel, Paweł Urbański, Ryszard Wagner  ...21
pdf Wyniki badań stratygraficznych i paleontologicznych, litologicznych i petrograficznych (10.43 MB) ...49
Perm ...49
Permo-karbon i czerwony spągowiec – Hubert Kiersnowski, Sławomir Oszczepalski, Krzysztof Waśkiewicz ...49
Wyniki badań petrograficznych utworów czerwonego spągowca – Aleksandra Kozłowska ...58
Cechsztyn – stratygrafia, środowiska sedymentacji, paleogeografia – Ryszard Wagner ...61
Wyniki badań petrograficznych białego i czerwonego spągowca – Marta Kuberska ...66
Charakterystyka litologiczna i mikrofacjalna oraz środowisko sedymentacji utworów białego spągowca, łupku miedzionośnego i wapienia cechsztyńskiego – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski  ...68
Wyniki badań geochemicznych utworów cechsztyńskiej serii miedzionośnej – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski  ...79
Mineralizacja kruszcowa w utworach cechsztyńskiej serii miedzionośnej – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ...87
Charakterystyka petrograficzna i mikrofacjalna utworów dolomitu głównego (Ca2) – Marek Jasionowski, Paweł Raczyński ...101
Charakterystyka i warunki depozycji utworów solnych cechsztynu – Grzegorz Czapowski ...109
Trias ...113
Mikrofauna pstrego piaskowca górnego (retu) i wapienia muszlowego – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ...113
Makro- i mikrofauna w utworach pstrego piaskowca górnego (retu) i wapienia muszlowego – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ...115
Litologia i stratygrafia pstrego piaskowca i wapienia muszlowego – Anna Becker ...116
Wyniki badań petrograficznych utworów triasu – Marta Kuberska, Witold Dymowski ...121
Przejawy mineralizacji uranowej w utworach pstrego piaskowca – Stanisław Wołkowicz ...132
Paleogen i neogen ...134
Badania mikropaleontologiczne utworów neogenu – Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ...134
Paleogen i neogen w rejonie otworu Nowa Rola P 9 – Paweł Urbański, Jacek Kasiński ...135
Czwartorzęd ...137
Korelacja stratygraficzna utworów czwartorzędu w rejonie otworu Nowa Rola P 9 – Joanna Rychel ...137
pdf Wyniki badań materii organicznej (1.02 MB) ...140
Badania petrologiczne i geochemiczne materiału organicznego – Sławomir Oszczepalski ...140
Badania geochemiczne materii organicznej metodą Rock-Eval – Barbara Massalska ...142
pdf Rekonstrukcja historii pogrążania, ewolucji termicznej oraz rozwoju dojrzałości materii organicznej (1.14 MB) Paweł Kosakowski ...148
pdf Wody podziemne w rejonie otworu Nowa Rola P 9 (753 KB) Andrzej Sokołowski, Jakub Sokołowski ...153
pdf Wyniki badań poziomów zbiornikowych (936 KB) Jakub Sokołowski, Andrzej Sokołowski, Małgorzata Sosnowska ...154
pdf Wyniki badań właściwości fizycznych skał (801 KB) Przemysław Karcz ...157
pdf Wyniki badań geofizycznych (1.31 MB)   ...158
Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Damian Węgliński ...158
Wyniki badań sejmicznych refleksyjnych – pomiary prędkości średnich – Kinga Bobek ...165
pdf Najważniejsze wyniki badań (860 KB) Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ...173
pdf Literatura (602 KB) ...177
pdf Summary (375 KB) Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski ...189
   
pdf Figura 6 Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Nowa Rola P 9 (1.46 MB)