PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – WROTNÓW IG 1
ZESZYT 126

Redakcja naukowa: Teresa PODHALAŃSKA

 

SPIS TREŚCI

. . . . 7
. . . . 8
. . . 13
. . . 30

Skały fundamentu krystalicznego – proterozoik

. . . 30
Wstęp – Zbigniew CYMERMAN
. . . 30
Litologia – Zbigniew CYMERMAN
. . . 30
Badania strukturalne – Zbigniew CYMERMAN
. . . 30
Uwagi genetyczne i wnioski – Zbigniew CYMERMAN
. . . 31
Wyniki badań litologicznych, petrograficznych, chemicznych – Elżbieta KRYSTKIEWICZ
. . . 32
Wnioski petrogenetyczne – Elżbieta KRYSTKIEWICZ
. . . 38

Kambr

. . . 39
Litologia i stratygrafia – Jolanta PACZEŚNA
. . . 39
Facjalne wykształcenie osadów kambru dolnego – Jolanta PACZEŚNA
. . . 42
Petrografia – Magdalena SIKORSKA, Krystyna RYDZEWSKA
. . . 45

Ordowik

. . . 46
Litologia i stratygrafia – Zdzisław MODLIŃSKI, Bronisław SZYMAŃSKI
. . . 46
Uwagi paleogeograficzne – Zdzisław MODLIŃSKI, Bronisław SZYMAŃSKI
. . . 48
Zasady stratygrafii systemu ordowickiego – Bronisław SZYMAŃSKI
. . . 48
Charakterystyka petrograficzna – Anna LANGIER-KUŹNIAROWA
. . . 50
Biostratygrafia, paleotemperatura i pogrążenie osadów ordowiku na podstawie wskaźnika CAI konodontów – Maria NEHRING-LEFELD
. . . 53

Sylur

. . . 55
Litologia i nowelizacja stratygrafii – Teresa PODHALAŃSKA
. . . 55

Perm

. . . 58
Czerwony spągowiec – Jędrzej POKORSKI
. . . 58
Cechsztyn – Ryszard WAGNER
. . . 58

Trias

. . . 58
Litologia, stratygrafia, środowiska sedymentacji – Anna BECKER
. . . 58

Jura

. . . 60
Litologia i stratygrafia – Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . . 60

Kreda

. . . 61
Litologia i stratygrafia – Krzysztof LESZCZYŃSKI
. . . 61
. . . 63

Informacje ogólne

. . . 63

Cel badań geofizycznych

. . . 64

Zakres wykonanych badań

. . . 64

Charakterystyka termiczna otworu

. . . 69

Interpretacja pomiarów geofizyki wiertniczej

. . . 70

Wyniki korelacji międzyotworowej

. . . 72
. . . 73

Wstęp

. . . 73

Opróbowania przy użyciu próbników kablowych

. . . 73

Opróbowania przy użyciu rurowych próbników złoża

. . . 75

Podsumowanie

. . . 79
. . . 80
. . . 83
. . . 87


* Anna BECKER, Ryszard DADLEZ, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Jacek KASIŃSKI, Aleksandra KRASSOWSKA, Elżbieta KRYSTKIEWICZ, Kazimiera LENDZION, Krzysztof LESZCZYŃSKI, Zdzisław MODLIŃSKI, Teresa NIEMCZYCKA, Jolanta PACZEŚNA, Teresa PODHALAŃSKA, Jędrzej POKORSKI, Wacław RYKA, Bronisław SZYMAŃSKI, Anna SZYPERKO-ŚLIWCZYŃSKA [Anna SZYPERKO-TELLER], Henryk TOMCZYK, Ryszard WAGNER, Andrzej WIERZBOWSKI