PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – BUDZISZEWICE IG 1
ZESZYT 127

Redakcja naukowa: Krzysztof LESZCZYŃSKI


SPIS TREŚCI

. . . . 5
. . . 10
. . . 15
. . . 47

Karbon   

. . . 47
Stratygrafia i litologia utworów karbonu —  Antoni M. ŻELICHOWSKI, Maria I. WAKSMUDZKA
. . . 47
Petrografia utworów karbonu — Leszek KRZEMIŃSKI
. . . 48

Perm

. . . 49
Stratygrafia i litologia utworów permu dolnego (czerwonego spągowca) — Jędrzej POKORSKI
. . . 49
Sedymentologia, sekwencje depozycyjne i środowiska sedymentacji utworów permu dolnego — Hubert KIERSNOWSKI
. . . 50
Petrografia utworów permu dolnego (czerwonego spągowca) — Marta KUBERSKA, Anna MALISZEWSKA
. . . 52
Stratygrafia i litologia utworów permu górnego (cechsztynu) — Ryszard WAGNER
. . . 64
Interpretacja litologiczna i geneza utworów stropowych permu — Grzegorz CZAPOWSKI
. . . 65

Trias

. . . 70
Stratygrafia i litologia utworów triasu dolnego — Anna SZYPERKO-TELLER, Anna BECKER
. . . 70
Stratygrafia i litologia utworów triasu środkowego i górnego — Irena GAJEWSKA, Anna BECKER
. . . 71
Wyniki badań palinologicznych utworów triasu —  Teresa ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA
. . . 72

Jura

. . . 74
Stratygrafia i litologia utworów jury dolnej — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . . 74
Stratygrafia i litologia utworów jury środkowej i górnej — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . . 75

Czwartorzęd — Krzysztof Leszczyński

. . . 76
. . . 77

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w osadach paleozoiku i mezozoiku — Izabella Grotek

. . . 77
Wstęp
. . . 77
Charakterystyka petrologiczna materii organicznej
. . . 77
Dojrzałość termiczna rozproszonej materii organicznej
. . . 80
Podsumowanie
. . . 82

Charakterystyka geochemiczna materii organicznej — Ewa KLIMUSZKO, Zofia RZEPKOWSKA

. . . 82
Wstęp
. . . 82
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . . 82

Badania geochemiczne skał karbonu — Leszek KRZEMIŃSKI

. . . 82
. . . 93

Wyniki badań geofizyki wiertniczej — Monika KAŹMIERCZUK, Jadwiga JARZYNA

. . . 93
Cel i zakres wykonanych badań
. . . 93
Przeprowadzone badania geofizyczne
. . . 93
Wyniki kompleksowej interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej
. . . 98
Charakterystyka litologiczna i ocena właściwości zbiornikowych poziomów stratygraficznych
. . . 99

Profilowanie prędkości średnich — Lidia DZIEWIŃSKA, Waldemar JÓŹWIAK

. . 100

Dane sejsmiczne — Piotr KRZYWIEC

. . 111
. . 112
Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych
. . 112
Podsumowanie
. . 117
. . 118
. . 120
. . 123
. . 125


* Anna BECKER, Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Maria FRANCZYK, Irena GAJEWSKA, Sylwester MAREK, Jędrzej POKORSKI, Anna SZYPERKO-TELLER, Ryszard WAGNER, Maria I. WAKSMUDZKA, Antoni M. ŻELICHOWSKI