PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – BRZEŚĆ KUJAWSKI IG 1, IG 2, IG 3
ZESZYT 125

Redakcja naukowa: Anny FELDMAN-OLSZEWSKA


SPIS TREŚCI

. . . . 5
. . . 14

Profil stratygraficzny otworu wiertniczego Brześć Kujawski IG 1

. . . 14

Profil stratygraficzny otworu wiertniczego Brześć Kujawski IG 2

. . . 19

Profil stratygraficzny otworu wiertniczego Brześć Kujawski IG 3

. . . 21
. . . 23

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Brześć Kujawski IG 1

. . . 23

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Brześć Kujawski IG 2

. . . 65

Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Brześć Kujawski IG 3

. . . 89
. . 124

Perm

 . . 124
Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów cechsztynu — Ryszard WAGNER
. . 124
Geneza badanych utworów permu na podstawie badań sedymentologicznych — Grzegorz CZAPOWSKI
. . 125
Sedymentologiczny opis rdzenia utworów permu z otworu wiertniczego Brześć Kujawski IG 1 — Grzegorz CZAPOWSKI
. . 125

Trias

. . 130
Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych w utworach pstrego piaskowca — Anna SZYPERKO-TELLER
. . 130
Sekwencje depozycyjne w utworach pstrego piaskowca dolnego i środkowego – Hubert KIERSNOWSKI
. . 130
Sekwencje depozycyjne w utworach pstrego piaskowca górnego (ret) – Hubert KIERSNOWSKI, Joachim SZULC, Andrzej IWANOW
. . 132
Wyniki badań petrograficznych utworów triasu dolnego — Marta KUBERSKA
. . 136
Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów wapienia muszlowego i kajpru — Irena GAJEWSKA
Charakterystyka litologiczna i systemy depozycyjne wapienia muszlowego — Joachim SZULC
. . 136
Badania konodontowe utworów triasu — Katarzyna NARKIEWICZ
. . 137
Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów noryku i retyku
—  Zbigniew DECZKOWSKI
. . 137
Sekwencje depozycyjne w utworach triasu górnego — Hubert KIERSNOWSKI, Andrzej IWANOW
. . 138

Jura

. . 139
Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury dolnej — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 139
Wyniki badań petrograficznych utworów jury dolnej — Elżbieta KRYSTKIEWICZ
. . 141
Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury środkowej — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 150
Wyniki badań sedymentologicznych utworów jury środkowej
w otworze wiertniczym Brześć Kujawski IG 2 — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 151
Wyniki badań sedymentologicznych utworów jury środkowej
w otworze wiertniczym Brześć Kujawski IG 3 — Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . 154
Wyniki badań mikropaleontologicznych osadów jury środkowej — Jolanta SMOLEŃ
. . 157
Wyniki badań stratygraficznych w otworze wiertniczym Brześć Kujawski
IG 2 na podstawie organicznych cyst Dinoflagellata — Marcin BARSKI
. . 161
Wyniki badań petrograficznych utworów jury środkowej — Anna MALISZEWSKA
. . 165
Wyniki badań litologicznych i stratygraficznych utworów jury górnej — Sylwester MAREK
. . 172
Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury górnej — Jolanta SMOLEŃ
. . 173
Petrografia, mikrofacje i diageneza utworów jury górnej w otworach wiertniczych Brześć Kujawski IG 2 oraz IG 3 — Krzysztof RADLICZ
. . 173

Paleogen i neogen — Jacek KASIŃSKI

. . 178
Paleogen
. . 178
Neogen
. . 178
. . 180

Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej rozproszonej w osadach mezozoiku — Izabella GROTEK

. . 180
Wstęp
. . 180
Skład petrograficzny materii organicznej
. . 180
Dojrzałość termiczna materii organicznej
. . 186
Podsumowanie
. . 187

Charakterystyka geochemiczna — Ewa KLIMUSZKO, Zofia RZEPKOWSKA

. . 188
Charakterystyka geochemiczna utworów permu, triasu i jury w otworze wiertniczym Brześć Kujawski IG 1
. . 188
Charakterystyka geochemiczna utworów jury w otworze wiertniczym Brześć Kujawski IG 2
. . 200
Charakterystyka geochemiczna utworów jury w otworze wiertniczym Brześć Kujawski IG 3
. . 207
Podsumowanie badań geochemicznych w otworach wiertniczych Brześć Kujawski IG 1, IG 2 i IG 3
. . 215
. . 216
. . 272

Interpretacja danych sejsmicznych — Piotr KRZYWIEC

. . 272

Wyniki badań geofizyki wiertniczej — Jan SZEWCZYK

. . 273
Zakres wykonanych badań
. . 273
Cel badań geofizycznych
. . 275
Wyniki badań geofizycznych
. . 276
Podsumowanie wyników badań geofizycznych
. . 285

Profilowanie prędkości średnich (Brześć Kujawski IG 1 i IG 3) oraz pionowe profilowanie sejsmiczne (Brześć Kujawski IG 1) — Lidia DZIEWIŃSKA, Waldemar JÓŹWIAK

. . 285
. . 297

Wstęp

. . 297

Wyniki opróbowania poziomów zbiornikowych

. . 297
Brześć Kujawski IG 1
. . 297
Brześć Kujawski IG 2
. . 301
Brześć Kujawski IG 3
. . 306

Podsumowanie

. . 309
. . 310
. . 314
. . 318

       
Brześć Kujawski IG 1: Wojciech BROCHWICZ-LEWIŃSKI, Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Zbigniew DECZKOWSKI, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Irena GAJEWSKA, Jacek KASIŃSKI, Sylwester MAREK, Joachim SZULC, Anna SZYPERKO-TELLER, Ryszard WAGNER

 Brześć Kujawski IG 2: Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Jacek KASIŃSKI, Sylwester MAREK, Teresa NIEMCZYCKA

Brześć Kujawski IG 3: Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Jacek KASIŃSKI, Aleksandra LASOCKA, Sylwester MAREK