PROFILE GŁEBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI IG 1
ZESZYT 121

Redakcja naukowa:
Krzysztof LESZCZYŃSKI


SPIS TREŚCI

. . . 5
. . . 9
. . . 13
. . . 35
Perm . . . 35
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych utworów permu górnego
(cechsztynu) – Ryszard WAGNER
. . . 35
Profil sedymentologiczny interwału granicznego perm–trias – Grzegorz PIEŃKOWSKI . . . 36
Wstęp
. . . 36
Stratygrafia
. . . 36
Petrologia i geochemia
. . . 37
Litofacje (w tym struktury sedymentacyjne i deformacyjne)
oraz interpretacja sedymentologiczna
. . . 37
Następstwo systemów depozycyjnych
. . . 38
Podsumowanie
. . . 39
Trias . . . 39
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych utworów triasu dolnego
Anna SZYPERKO-TELLER, Anna BECKER
. . . 39
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych utworów triasu środkowego
i górnego – Irena GAJEWSKA, Anna BECKER
. . . 41
Wyniki badań palinologicznych – Teresa ORŁOWSKA-ZWOLIŃSKA, Anna BECKER
. . . 43
Jura . . . 44
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych utworów jury środkowej
Anna FELDMAN-OLSZEWSKA
. . . 44
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych utworów jury górnej
Jadwiga DEMBOWSKA
. . . 45
Wyniki badań mikropaleontologicznych utworów jury środkowej i górnej
Olga STYK
. . . 46
Kreda . . . 46
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych utworów kredy dolnej
Krzysztof LESZCZYŃSKI, Sylwester MAREK
. . . 46
Wyniki badań stratygraficznych i litologicznych utworów kredy górnej
Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA, Krzysztof LESZCZYŃSKI
. . . 47
Stratygrafia utworów kredy górnej na podstawie otwornic
Eugenia GAWOR-BIEDOWA
. . . 51
Czwartorzęd – Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA . . . 52
. . . 53
Charakterystyka petrograficzna oraz dojrzałość termiczna materii organicznej
rozproszonej w osadach permu, triasu i jury środkowej – Izabella GROTEK
. . . 53
Wstęp
. . . 53
Wyniki analiz
. . . 53
Charakterystyka geochemiczna – Ewa KLIMUSZKO . . . 57
Wstęp
. . . 57
Ilość oznaczonej materii organicznej
. . . 57
Środowisko depozycji materii organicznej, jej typ genetyczny
i stopień dojrzałości
. . . 61
. . . 65
Metodyka . . . 65
Analiza subsydencji oraz tempa depozycji . . . 65
Analiza historii termicznej . . . 66
. . . 68
. . . 71
Wyniki badań geofizyki wiertniczej – Jan SZEWCZYK . . . 71
Zakres wykonanych badań
. . . 71
Cel przeprowadzenia badań geofizycznych
. . . 73
Wyniki badań geofizycznych
. . . 73
Profilowanie prędkości średnich – Lidia DZIEWIŃSKA, Waldemar JÓŹWIAK . . . 79
. . . 88
. . . 91
. . . 93
. . . 96


* Anna BECKER, Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA, Jadwiga DEMBOWSKA, Maria FRANCZYK, Irena GAJEWSKA, Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA, Andrzej KULIKOWSKI, Krzysztof LESZCZYŃSKI, Sylwester MAREK, Anna SZYPERKO-TELLER, Ryszard WAGNER